Zarząd

Pełnomocnik PiS powiatu dębickiego – Mateusz Kutrzeba (wybrany na zarządzie okręgowym PiS w Rzeszowie 4.01.2018 r.)

ZARZĄD PiS POWIATU DĘBICKIEGO ( wybrany 22 czerwca 2020 r.)
Piotr Chęciek – przewodniczący zarządu
Paweł Ciszczoń – sekretarz zarządu
Zbigniew Kowalski – skarbnik
Jan Warzecha – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego
Bolesław Babiarz – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego
Czesław Łączak – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego

Przewodniczący zarządów gminnych:
Marek Jaskółka
Andrzej Bal
Zbigniew Kowalski
Sławomir Łanucha
Paweł Ciszczoń
Roman Maciejowski
Wojciech Marek

MIASTO DĘBICA
Andrzej Bal – przewodniczący
Jan Warzecha – członek zarządu
Tadeusz Łoś-Kamiński – członek zarządu

GMINA BRZOSTEK
Zbigniew Kowalski – przewodniczący
Kazimierz Sarna – skarbnik
Agnieszka Maduzia – sekretarz

GMINA DĘBICA
Marek Jaskółka – przewodniczący
Agnieszka Matłok – członek zarządu
Adam Pieniążek – członek zarządu

GMINA CZARNA
Wojciech Marek – przewodniczący zarządu
Grzegorz Horosz – członek zarządu
Lucyna Knych – członek zarządu

GMINA JODŁOWA
Paweł Ciszczoń – przewodniczący zarządu
Józef Kita – członek zarządu
Adam Pawlik – członek zarządu

GMINA PILZNO
Roman Maciejowski – przewodniczący zarządu
Maria Kopera – członek zarządu
Leon Chorążak – członek zarządu

GMINA ŻYRAKÓW
Sławomir Łanucha – przewodniczący zarządu
Krzysztof Czerwiec – członek zarządu
Czesław Łączak – członek zarządu

 

Pełnomocnik PiS powiatu dębickiego – Mateusz Kutrzeba (wybrany na zarządzie okręgowym PiS w Rzeszowie 4.01.2018 r.)

ZARZĄD PiS POWIATU DĘBICKIEGO (wybrany 9 i 16 grudnia 2017 r.)

Jan Warzecha – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego
Bolesław Babiarz – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego
Czesław Łączak – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego

Przewodniczący zarządów gminnych:
Marek Jaskółka
Andrzej Bal
Zbigniew Kowalski
Sławomir Łanucha
Paweł Ciszczoń
Roman Maciejowski
Wojciech Marek

MIASTO DĘBICA
Andrzej Bal – przewodniczący
Jan Warzecha – członek zarządu
Tadeusz Łoś-Kamiński – członek zarządu

GMINA BRZOSTEK
Zbigniew Kowalski – przewodniczący
Kazimierz Sarna – skarbnik
Agnieszka Maduzia – sekretarz

GMINA DĘBICA
Marek Jaskółka – przewodniczący
Agnieszka Matłok – członek zarządu
Adam Pieniążek – członek zarządu

GMINA CZARNA
Wojciech Marek – przewodniczący zarządu
Grzegorz Horosz – członek zarządu
Lucyna Knych – członek zarządu

GMINA JODŁOWA
Paweł Ciszczoń – przewodniczący zarządu
Józef Kita – członek zarządu
Adam Pawlik – członek zarządu

GMINA PILZNO
Roman Maciejowski – przewodniczący zarządu
Maria Kopera – członek zarządu
Leon Chorążak – członek zarządu

GMINA ŻYRAKÓW
Sławomir Łanucha – przewodniczący zarządu
Krzysztof Czerwiec – członek zarządu
Czesław Łączak – członek zarządu

 

ZARZĄD PiS POWIATU DĘBICKIEGO – wcześniejsze lata
1. Jan Warzecha
2. Kazimierz Sarna
3. Grzegorz Świder
4. Jerzy Sasak
5. Adam Pawlik
6. Roman Maciejowski
7. Bogdan Wójtowicz
8. Piotr Wójciak
9. Grzegorz Kita
10. Dawid Rostowski
11. Zbigniew Kowalski

GMINA MIASTO DĘBICA
1. Jan Warzecha
2. Stanisław Leski
3. Andrzej Bal
4. Zdzisław Gliwa
5. Roman Krawczyk

GMINA BRZOSTEK
1. Kazimierz Sarna
2. Artur Potrzeba
3. Zbigniew Kowalski
4. Grzegorz Grzesiakowski

GMINA WIEJSKA DĘBICA
1. Grzegorz Świder
2. Agnieszka Matłok
3. Ryszard Pociask
4. Adam Świętoń

GMINA CZARNA
1. Jerzy Sasak
2. Aleksander Baran
3. Jan Kruk

GMINA JODŁOWA
1. Adam Pawlik
2. Józef Kita
3. Alicja Liszka
4. Regina Czech
5. Stanisław Próchnik

GMINA PILZNO
1. Roman Maciejowski
2. Alicja Dubas
3. Leon Chorążak
4. Marian Zięba
5. Stanisław Palej

GMINA ŻYRAKÓW
1. Bogdan Wójtowicz
2. Elżbieta Mika
3. Jacek Kędra
4. Krzysztof Nowicki
5. Jacek Pikul