Potężne środki na odbudowę zabytków

Ponad 7️,1 mln złotych na odbudowę zabytków na terenie powiatu dębickiego!

Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytów zabytki z naszego regionu odzyskają dawny blask! Środki otrzymają:

💸 Gmina Czarna:
– Roboty budowlane przy budynku Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Borowej – 800 000,00 zł

💸 Gmina Dębica:
– Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z odtworzeniem drzwi zewnętrznych w zabytkowym kościele w Pustkowie Osiedlu – 189 140,00 zł
– Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Brzeźnicy – 193 060,00 zł
– Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i odgromowej, zabezpieczenie fundamentów wraz z utwardzeniem terenu przy zabytkowym kościele w Kozłowie – 217 560,00 zł
– Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Zawadzie – 251 860,00 zł
– Odtworzenie Ringu w Pustkowie Osiedlu – 392 000,00 zł

💸 Gmina Jodłowa:
– Roboty konserwatorskie przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Jodłowej – 435 619,00 zł
– Zabezpieczenie fundamentów i ścian oraz naprawa konstrukcji frontowej fasady kościoła pw. Św. Mikołaja w Jodłowej – 545 129,00 zł

💸 Miasto Dębica:
– Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy – 250 000,00 zł
– Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy – etap II – 1 000 000,00 zł

💸 Gmina Pilzno:
– Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie – 842 800,00 zł

💸 Gmina Żyraków:
– Roboty konserwatorskie elewacji zewnętrznej kaplicy rodziny Reyów i Jabłonowskich na cmentarzu parafialnym w Straszęcinie – 80 000,00 zł
– Remont zabytkowego dworku w Straszęcinie – 300 000,00 zł
– Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz ołtarza bocznego w kościele p.w. Św. Stanisława BM w Zasowie – 620 000,00 zł

💸 Powiat Dębicki:
– Wykonanie robót budowlanych przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy – 1 000 000,00 zł

Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty! Razem uchronimy je przed zniszczeniem!