Kolejne rządowe środki trafiły do naszego regionu

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki III edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla obszarów, w których dawniej funkcjonowały PGR-y (tzw. obszary popegeerowskie).
 
Otrzymane dofinansowania:
✅ Gmina Czarna – 1 950 200,00 zł – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna poprzez przebudowę dróg w Czarnej i Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej.
✅ Gmina Dębica – 2 479 400,00 zł – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębica.
✅ Miasto Dębica – 1 764 000,00 zł – Przebudowa ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy.
✅ Powiat Dębicki – 3 500 000,00 zł – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Matejki 22 w Dębicy na potrzeby świadczenia usług społecznych.