Rządowe wsparcie dla Gminy Brzostek

Od 2015 do 2021 roku rząd dofinansował aż 26 inwestycji, które poprawiły jakość życia mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Brzostek! Wartość zadań (wkład własny + dofinansowanie) to kwota prawie  65 milionów złotych!
Przypomnijmy działania, które zrealizowane zostały dzięki rządowemu wsparciu: