Maluch Plus 2019

W 2019 roku na kolejną edycję programu przeznaczonych zostało 450 mln złotych. Maluch Plus obok programu Rodzina 500 Plus jest jednym z głównych filarów polityki prorodzinnej naszego rządu.

W 2019 roku na kolejną edycję programu przeznaczonych zostało 450 mln złotych. Maluch Plus obok programu Rodzina 500 Plus jest jednym z głównych filarów polityki prorodzinnej naszego rządu.

Wskaźnik użłobkowienia w 2015 roku wynosił tylko 12%. Szacuje się, że na koniec 2019 wyniesie prawie 25%.

Dzięki programowi Maluch Plus

  • Liczba miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i dziennych opiekunów przekroczy 185 tys.
  • powstanie 27,6 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3
  • 94,5 tys. miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania

OD 2019 r. zmieniło się dofinansowanie dla samorządów, które nie mają klubów dziecięcych i żłobków, a będą chciały utworzyć takie miejsca –  dofinansowanie wzrosło z 20 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększyło się też dofinansowanie dla samorządów, w których działają już takie placówki z 20 tys. zł na 22 tys. zł.

W latach 2017-2019 ma być dofinansowanych ponad 1,5 tys. miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych. Ponad 4 mln złotych przeznaczono w 2019 r. na dofinansowanie istniejących miejsc opieki.

W 2018 roku dzięki Programowi Maluch Plus

  • powstało 23,1 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech,
  • blisko 54 tys. już istniejących zostało dofinansowanych.

Ubiegły rok przyniósł wiele zmian mających ułatwić zakładanie i prowadzenie żłobków. Zniesiono m.in. wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, wprowadzono normy żywieniowe oraz obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z pierwszej pomocy, rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do zakładania żłobków i klubów dziecięcych, a także katalog osób mogących zostać lub zatrudniać opiekunów dziennych.

 

{phocagallery view=category|categoryid=156|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0|displaydownload=0}