Kompleksowe działania rządu dla osób z niepełnosprawnością – główne założenia

  • SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Od 2020 r. jego budżet wyniesie 2 mld zł. Ma na celu zapewnienie niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach. Do tego niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne.

  • SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Od 2020 r. jego budżet wyniesie 2 mld zł. Ma na celu zapewnienie niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach. Do tego niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne.

  • JEDNĄ Z FORM WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZU JEST PROGRAM „USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. W tym roku będzie to 60 mln zł. W ramach programu gminy mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50 proc. kosztów realizacji usług opiekuńczych. Gmina, składając do właściwego wojewody wniosek o przystąpienie do Programu, powinny uwzględnić w nim szczególnie przewidywaną liczbę osób niepełnosprawnych (do 75. r. życia oraz dzieci do 16. r. życia), którym świadczone będą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, przewidywana liczba godzin takich usług oraz przewidywana kwota wsparcia. Następnie wojewoda, po weryfikacji wniosków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • ZWIĘKSZONA DOSTĘPNOŚÄ† DO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG AMBULATORYJNYCH ORAZ DO REHABILITACJI.

  • BEZPOŚREDNIE WSPARCIE FINANSOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  • Podniesienie renty socjalnej do 1 100 zł
  • Zasiłek pielęgnacyjny podniesiony do 215 zł
  • Podniesienie specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł
  • Podniesienie dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej – od 2019 r. – do 22 tys. zł
  • Podniesienie dofinansowania do pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej – od 2019 r. – do kwoty 17 796 zł.

fot. www.gov.pl

{phocagallery view=category|categoryid=155|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0|displaydownload=0}