Wójt Stanisław Rokosz w strachu?

Wójt Stanisław Rokosz (68 lat) w strachu? Takie można odnieść wrażenie, skoro zdecydował się wytoczyć ciężkie działa przeciwko swojemu konkurentowi – Adamowi Pieniążkowi (38 lat). Oficjalnie to jego komitet wyborczy skierował sprawę do sądu przeciw kandydatowi PiS na wójta gminy Dębica. Swój cel jednak częściowo osiągnął, bo oderwał kontrkandydata od dynamicznie prowadzonej kampanii wyborczej.

 


Wójt Stanisław Rokosz (68 lat) w strachu? Takie można odnieść wrażenie, skoro zdecydował się wytoczyć ciężkie działa przeciwko swojemu konkurentowi – Adamowi Pieniążkowi (38 lat). Oficjalnie to jego komitet wyborczy skierował sprawę do sądu przeciw kandydatowi PiS na wójta gminy Dębica. Swój cel jednak częściowo osiągnął, bo oderwał kontrkandydata od dynamicznie prowadzonej kampanii wyborczej.

Członków komitetu wójta zdenerwowało to, że ten młody, energiczny, ambitny i dobrze wykształcony radny gminny odważył się napisać na swoich bilbordach i banerach hasło:  „Nowy Wójt Gminy Dębica Adam Pieniążek”. Rządzący niepodzielnie i nieprzerwanie gminą od 31 lat „wielki wójt” Stanisław Rokosz (jak go nazywają włodarze powiatowi) mógł obawiać się, że mieszkańcy pomyślą, że nie jest już wójtem.  We wniosku zażądano więc wpłaty 10 tys. zł na stowarzyszenie, opublikowania wielką czcionką kosztownego sprostowania w różnych gazetach lokalnych i regionalnych oraz w Internecie, a także zniszczenia – przepadku materiałów wyborczych zawierających nieprawdziwą informację.

Co ciekawe, nawet Donald Tusk, którego Stanisław Rokosz eksponuje na zdjęciu w swoim gabinecie w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej zastosował na swoich bilbordach hasło „Prezydent Tusk”.

Jak mówi Adam Pieniążek – po swoich spotkaniach i rozmowach z wyborcami jest przekonany, że pomimo różnych przygotowanych na niego „ustawek” i ataków ludzie chcą zmiany włodarza i zapewnia, że im będzie wiernie służyć.


Adam Pieniążek                                                   Stanisław Rokosz

________________________________________

 

Adam Pieniążek – kandydat na wójta gminy Dębica (PiS) już po raz drugi wygrał proces sądowy w trybie wyborczym wytoczony przeciwko niemu przez KW Nasza Gmina Dębica (z którego do wyborów startuje m.in. obecnie urzędujący wójt gminy – Stanisław Rokosz).

W czwartek 18.10.2018 r. przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny odbyło się posiedzenie w trybie wyborczym w sprawie wniosku przeciwko Adamowi Pieniążkowi, w którym konkurencyjny komitet wytknął mu, że na niektórych materiałach wyborczych kandydat PiS posługuje się hasłem „Nowy Wójt Gminy Dębica Adam Pieniążek”. Sąd jednak oddalił wniosek złożony przez komitet urzędującego wójta, nie podzielając jego argumentacji, jakoby kandydat KW PiS miał na celu (…) wprowadzenie wyborców w błąd, gdyż insynuuje, że kandydat ten już te wybory wygrał, samo zaś głosowanie jest tylko formalnością.

Sam pozwany nie jest finałem sprawy zaskoczony, bo – jak twierdzi – od początku kampanii zakładał, że wyborcy są na tyle świadomi i poinformowani, że wiedzą, kto dotychczas (od 31 lat) jest wójtem gminy Dębica, a żadne zabiegi retoryczne czy językowo-stylistyczne nie wprowadzą u nich dezorientacji. Jak mówi pełnomocnik uczestnika Adama Pieniążka – adw. Michał Maziarka, hasła wyborcze należy ponadto odczytywać w odpowiednim kontekście – zarówno retoryki kampanii wyborczej, jak również całości treści materiału wyborczego prezentowanego przez kandydata (kwestionowane hasło w całości brzmi: „Nowy Wójt Gminy Dębica. Nowoczesna Gmina Przyjazna Mieszkańcom”). Dodatkowo każdy element graficzny kampanii zawiera obowiązkową notę, że jest materiałem wyborczym Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, a więc w sposób oczywisty potwierdza, że osoba dopiero ubiega się o funkcję samorządową.

Jak zostało wspomniane, to już druga porażka Komitetu Wyborczego Wyborców Gminy Dębica w tej samej sprawie. Pierwszą odniósł 9.10.2018 r., kiedy to sąd na posiedzeniu niejawnym oddalił żądania wniosku z uwagi na uchybienia formalne. Postanowienie sądu z 18.10.2018 nie jest prawomocne i służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Smaczku całej sytuacji nadaje fakt, że ubiegający się o ponowny wybór aktualny wójt Stanisław Rokosz (z KWW Nasza Gmina Dębica) przez lata eksponował w swoim gabinecie zdjęcie Donalda Tuska, który także w trakcie swojej kampanii wyborczej miał na bilbordach hasło: „Prezydent Tusk”, mimo że nigdy prezydentem nie byłâ€Ś Czy to zwykła hipokryzja, strach przed konkurentem czy próba zwykłego odwrócenia uwagi od merytoryki? Czas pokaże, a ocenę wyborców poznamy już za kilka dni.