„Plan dla wsi” – przełomowy plan polskiego rządu dla rolnictwa

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział „Plan dla wsi”, który będzie oparty na trzech filarach: ochronie, wsparciu i rozwoju. Rząd chce m.in. ograniczyć koszty funkcjonowania gospodarstw, umożliwić większą sprzedaż bezpośrednią przez rolników.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział „Plan dla wsi”, który będzie oparty na trzech filarach: ochronie, wsparciu i rozwoju. Rząd chce m.in. ograniczyć koszty funkcjonowania gospodarstw, umożliwić większą sprzedaż bezpośrednią przez rolników.

„Plan dla wsi” – przełomowy plan polskiego rządu dla rolnictwa oparty na trzech filarach: ochronie, wsparciu i rozwoju.

Główne założenia programu:


  • Większe dofinansowanie do paliwa rolnego. Od przyszłego roku państwo będzie dopłacało 1 mld 180 mln zł do paliwa rolniczego. Wprowadzamy dodatkowe paliwo dla rolników produkujących bydło.


  • Zwiększamy zwrot akcyzy za olej napędowy. Dotychczas zwrot dotyczył 86 l na hektar, obecnie zwiększamy tę wartość do 100 litrów na ha. Dla producentów bydła, którzy zużywają paliwa znacznie więcej niż inni rolnicy, na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DPJ) przyznamy dodatkowo 30 litrów paliwa objętych zwrotem akcyzy.


  • Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego – państwowej grupy spożywczej, która będzie się składała z Krajowej Spółki Cukrowej, Elewarru, rynków hurtowych i niektórych spółek strategicznych. Holding ten wpłynie na stabilizację rynków rolnych. Będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach złodziejskiej prywatyzacji z początku okresu transformacji.


Zapewnimy organizacyjny i właścicielski udział rolników – producentów rolnych w firmach holdingowych, żeby uzyskiwali dochody nie tylko jako dostarczyciele surowca, ale byli zainteresowani ich wynikiem finansowym.

Minister Ardanowski zapowiedział także kontrole w przedsiębiorstwach przetwarzających owoce, aby sprawdzić jakość sprowadzanych produktów z zagranicy, które (jak wynika z głosów rolników) są mieszane z produktami polskimi. W przygotowaniu jest projekt ustawy, który ma uporządkować kwestię znakowania produktów spożywczych (parametry, skład i miejsce pochodzenia) jako polskie.


  • Więcej sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego. Zapewnimy rolnikom szczególnie z mniejszych gospodarstw bezpośredni udział w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego. Jest przygotowana ustawa o rozszerzeniu sprzedaży bezpośredniej i produktów przetwarzanych w ramach rolniczego handlu detalicznego, która zakłada zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 40 tys. zł, a opodatkowanie będzie obniżone do 2%. Jest to sposób dla wielu rolników na uzyskanie dochodów ze sprzedaży bezpośrednio z gospodarstwa i utrzymanie się na rynku


  • Zdrowa Polska Żywność. Zwiększymy pomoc w rozwijaniu produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzimy oznakowanie produktów rolnych wolnych od GMO. Obecnie powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce wynosi 3-4 %. Rząd zamierza przyłożyć się do poprawy tej sytuacji, tak aby produkować jak najwięcej zdrowej żywności.


Ponadto, w związku z nagminnym zgłaszaniem spraw dotyczących pobierania dopłat na grunty ekologiczne, które leżą odłogiem, pieniądze będą przyznawane jedynie tym, którzy naprawdę produkują na tej ziemi żywność ekologiczną.  To konsument zadecyduje, jaki produkt będzie chciał kupić. W projekcie chodzi głównie o to, aby konsument mógł dokonać wyboru, co je, a producent wytwarzający żywność np. mleko bez wykorzystania pasz GMO w żywieniu krów, mógł otrzymać za to godziwe wynagrodzenie, ponieważ ma znacznie wyższe koszty produkcji niż ci, którzy nie stosują np. tego rodzaju pasz.


  • Wsparcie rolnictwa na terenach górskich. W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych wesprzemy hodowlę bydła mięsnego, kóz i owiec. W Polsce jest około 3 mln ha użytków zielonych, często są użytkowane ekstensywnie lub leżą odłogiem, zarastają krzakami. Te powierzchnie powinny pracować, być zagospodarowane. Najlepszą formą ekstensywnego zagospodarowania tej powierzchni będzie hodowla bydła, kóz i owiec. Rolnictwo powinno powrócić na tereny górskie – są to miejsca, gdzie produkowana jest żywność regionalna i zgodnie z polską tradycją.


  • Działania przeciw suszy. Wdrożymy program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększymy retencję wód i wprowadzimy systemy nawodnień w rolnictwie.


  • Polskie pasze. W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb będziemy sukcesywnie zastępować białko paszowe z zagranicy białkiem z produkcji krajowej.


  • Rolnictwo dla ekologii. Wesprzemy wykorzystanie surowców rolniczych w przemyśle oraz rozwiniemy związane z rolnictwem odnawialne źródła energii (OZE), przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.


POLSKIE ROLNICTWO MA OGROMNĄ SZANSĘ BYĆ LOKOMOTYWĄ WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE. Plan obejmie zarówno rolników, którzy mają po kilka hektarów, jak i tych, którzy mają po 200 hektarów. Chcemy, aby polscy rolnicy coraz śmielej i z sukcesem konkurowali z bogatymi koncernami zachodnimi. Podejmiemy działania o charakterze antymonopolowym, antykartelowym.

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY OCZKIEM W GŁOWIE RZĄDU. Chcemy zdecydowanie zwiększyć możliwość sprzedaży detalicznej płodów rolnych na lokalnych rynkach, w lokalnych sklepach. Przypominamy, że w 2011 r. koalicja PO-PSL walczyła z handlem indywidualnym rolników, czołowy polityk PO pan Szejnfeld wprost chwalił się, że chodzi im o karanie rolników.

ZAMIERZAMY SKUTECZNIE WALCZYĆ MONOPOLAMI, ZMOWAMI CENOWYMI. Rząd wprowadzi kontrakty w poszczególnych okresach roku, tak by rolnicy mieli względną przewidywalność, jeśli chodzi o ceny odbioru, skupu ich produktów.

SYTUACJA NA RYNKU OWOCÓW MIĘKKICH

SYTUACJA NA RYNKU OWOCÓW JEST TRUDNA. NASI POPRZEDNICY, ZWŁASZCZA PSL, WYPRZEDAWALI MAJĄTEK NARODOWY (chłodnie, przetwórnie). Dziś brakuje narzędzi do stabilizowania sytuacji na rynku. W Polsce w ramach złodziejskiej prywatyzacji zostały sprzedane owocowo-warzywne zakłady przetwórcze. Właściciele tych zakładów grają dziś przeciwko rolnikom, strasząc ich: „jak się wam nie podoba cena, to sobie sprowadzimy owoce”. Ta sytuacja jest dla rolników dramatyczna, ponieważ są oni najsłabszym ogniwem łańcucha od pola do stołu.

WSPARCIE DLA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW.

Rząd planuje wzmocnienie pozycji rolników w tym łańcuchu dostaw. Rada Ministrów pracuje nad projektem ustawy, która ma wprowadzić zasadę umów kontraktacyjnych, obejmujących obie strony – zarówno dostawcę, jak i odbiorcę owoców czy warzyw. Rząd chce, by obrót artykułami rolno-spożywczymi, a w szczególności owocami i warzywami, odbywał się poprzez umowy kontraktacyjne, żeby również ci, którzy zajmują się skupem, gwarantowali rolnikom godziwe warunki skupu. Trwają w tej chwili bardzo poważne prace nad stworzeniem aktów prawnych, które to zabezpieczą.

MINISTER ROLNICTWA KRZYSZTOF ARDANOWSKI WYSTĄPIŁ DO URZĘDU OCHRONY KONSUMENTÓW I KONKURENCJI O SPRAWDZENIE, CZY NIE MAMY DO CZYNIENIA ZE ZMOWĄ CENOWĄ ZE STRONY PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH OWOCE.

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM RĄK DO PRACY PRZY ZBIORACH SEJM NIEDAWNO PRZYJĄŁ USTAWĘ, KTÓRA UŁATWIA LEGALNE ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW, przy minimalnych, niezbędnych przy zatrudnianiu wymogach urzędowych.

NAJWAŻNIEJSZĄ ORGANIZACJĄ BRANŻOWĄ, REPREZENTUJĄCĄ PRODUCENTÓW OWOCÓW JEST OD WIELU LAT ZWIĄZEK SADOWNIKÓW RP, kierowany przez posła PSL Mirosława Maliszewskiego. Niestety działania tej organizacji od wielu lat, także w okresie rządów PO-PSL, są nieskuteczne. PSL pozostawiło rolników samych sobie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości proponuje im konkretne wsparcie.

ZWIERZĘTA FUTERKOWE I UBÓJ RYTUALNY

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wycofuje się z ograniczenia uboju rytualnego bydła i zakazu hodowli zwierząt futerkowych, z tym, że każda z ferm zwierząt futerkowych będzie pod stałą kontrolą spełniania wymaganych kryteriów, będzie wymagała certyfikacji, aby nie dochodziło do naruszenia praw zwierząt. Tak więc MRiRW dało kredyt zaufania producentom zwierząt futerkowych.