Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński w Dębicy

Już trzy dni po swoim powołaniu w skład rządu do Dębicy przybył pochodzący z Podkarpacia minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński. Spotkanie odbyło się w piątek 12 stycznia 2018 r. w Domu Kultury Kosmos.

 

Już trzy dni po swoim powołaniu w skład rządu do Dębicy przybył pochodzący z Podkarpacia minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński. Spotkanie odbyło się w piątek 12 stycznia 2018 r. w Domu Kultury Kosmos. Poprowadził je poseł Jan Warzecha – członek sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Uczestniczący przedstawiciele gminnych i powiatowych zarządów PiS, radni, członkowie Forum Młodych PiS powiatu dębickiego, burmistrz Mariusz Szewczyk wraz z zastępcą wysłuchali opinii i planów ministra na najbliższe lata, także jeśli chodzi o rozwój naszego regionu.

Minister w obecności samorządowców i przedstawicieli jednostek samorządowych i rządowych zapowiedział m.in. zmiany w prawie i wprowadzenie prostszych przepisów przyznających fundusze unijne, które mają ułatwić funkcjonowanie firm rodzinnych. Podkreślił, że rząd docenia i szczególnie wspiera młodych naukowców i inżynierów, którzy chcą wdrażać nowe patenty i pomysły naukowe, oraz przedsiębiorców przekształcających swoje firmy w dobrze funkcjonujące biznesy. Bardzo dużą uwagę będziemy zwracać na rozwój innowacji, które będą stanowić wartość dodaną w gospodarce, bo to przekładać się będzie na wyższe wynagrodzenie. A o to chodzi w naszej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, żebyśmy po prostu się bogacili w naszym kraju – mówił minister. Szef resortu chwalił pomysł powołania Polskiego Funduszu Rozwoju, który powstał w oparciu o istniejące instytucje rozwoju (część funkcji dzisiejszego Banku Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Inwestycje Rozwojowe, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencja Rozwoju Przemysłu i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA). Zakresem wsparcia tego funduszu objętych zostanie wiele obszarów – małe i średnie firmy, inwestycje, infrastruktura, eksport, promocja, innowacje. Fundusz pozyskuje kapitał na inwestycje oferowane na preferencyjnych warunkach przez międzynarodowe instytucje finansowe.
Minister Kwieciński obiecał także między innymi pomoc rządu w rozwijaniu sieci sprzedaży dla rodzinnych przedsiębiorstw w całości z polskim kapitałem i torowanie drogi do eksportu – również poza granice Unii Europejskiej. Aby wesprzeć eksport polskich firm, powołano Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Minister zapewniał, że rząd chce stworzyć lepsze warunki do tego, żeby inwestycje były realizowane w Polsce łatwiej i szybciej, żeby podmioty publiczne i prywatne w większym stopniu u nas inwestowały. Dotyczy to zarówno inwestycji publicznych, rządowych i samorządowych, ale również prywatnych, ponieważ to one przekładają się na rzeczywisty rozwój.

Jerzy Kwieciński ubolewał, że w ostatnich dwóch latach nastąpiło wyraźnie spowolnienie inwestycji samorządowych. Przypomniał, że te inwestycje stanowią połowę wszystkich prowadzonych w naszym kraju. Minister powiedział jednak z zadowoleniem, że na koniec 2017 roku rozdysponowano aż 70 proc. budżetu programu Polska Wschodnia. Chwalił samorząd województwa podkarpackiego za wykorzystanie środków unijnych. Przytoczył dane ministerstwa, z których wynika, że nasz region pod względem podpisanych umów zajmuje piąte miejsce, a siódme, jeśli chodzi o wydatkowanie funduszy unijnych. Zapowiedział, że w 2018 roku wiele naborów będzie skierowanych do mikro- i małych przedsiębiorców. Według wiceministra w tegorocznych naborach programu Polska Wschodnia do rozdysponowania będzie 460 mln zł. Szef resortu zapewniał też, że wszystkie zapowiedzi mogą być spełnione dzięki bardzo dobrym wskaźnikom ekonomicznym naszego kraju, między innymi z powodu wysokiego wzrostu gospodarczego i niskiego deficytu budżetu państwa.

 

{phocagallery view=category|categoryid=139|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0|displaydownload=0}