Reaktywacja Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego!

W poniedziałek 14 listopada 2016 r. odbyło się organizacyjne spotkanie Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego z zamiarem reaktywowania dotychczasowej działalności grupy.

W poniedziałek 14 listopada 2016 r. odbyło się organizacyjne spotkanie Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego z zamiarem reaktywowania dotychczasowej działalności grupy.

Podczas spotkania dotychczasowy szef Forum – Mateusz Kutrzeba zdecydował o przekazaniu swojej funkcji innej osobie, ze względu na coraz większą ilość obowiązków zawodowych. Spośród obecnych zgłoszone zostały trzy kandydatury: Pawła Ciszczonia, Mateusza Domaradzkiego i Kamila Glenia. Ostatecznie nowym przewodniczącym Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego został Paweł Ciszczoń, a jego zastępcami – Mateusz Domaradzki i Kamil Gleń.

Wszystkich zainteresowanych działalnością w strukturach Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 602 300 713; 505 662 100.