Spotkanie z Jerzym Nowakiem w Dębicy

Klub Gazety Polskiej zaprasza na spotkanie z Jerzym Nowakiem – polskim historykiem, publicystą i felietonistą, dr. hab. nauk politycznych, specjalizującym się w problematyce węgierskiej.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 kwietnia o godz. 17:00 w zajeździe u B. Filipka

(Dębica, ul. Budzisz 30, Catering Staff Filipek)