Wyjazd do Warszawy 10 kwietnia 2016


Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w marszu ulicami Warszawy, który odbędzie się 10 kwietnia

(niedziela) w VI rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w marszu ulicami Warszawy, który odbędzie się

10 kwietnia (niedziela) w VI rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem.

Dla chętnych z powiatu dębickiego zorganizowany będzie autobus – zapisy i dodatkowe informacje w biurze posła Jana Warzechy pod nr tel: 14 6833 833


Mamy gorącą nadzieję, że w tym roku uda się zorganizować liczniejszą niż w latach ubiegłychreprezentację naszego powiatu na wyjazd do Warszawy. Być może uda się znaleźć częściowe dofinansowanie autobusu, by zminimalizować koszt wyjazdu (do kilkunastu złotych).

O tych i innych szczegółach osoby zgłaszające się do biura na wyjazd będą informowane na bieżąco.

 

ZAPRASZAMY!