Będą bezpłatne leki dla seniorów

Jeszcze w tym roku pacjenci, którzy ukończyli 75 lat, będą mogli otrzymać bezpłatnie leki znajdujące się w odrębnym wykazie. Jak zapowiada rząd, lista refundacyjna będzie stopniowo rozszerzana.

Jeszcze w tym roku pacjenci, którzy ukończyli 75 lat, będą mogli otrzymać bezpłatnie leki znajdujące się w odrębnym wykazie. Jak zapowiada rząd, lista refundacyjna będzie stopniowo rozszerzana.

Rada Ministrów na wczorajszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra zdrowia. Rozwiązanie to jest spełnieniem obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w jej exposĂŠ oraz realizacją jednego z priorytetowych założeń proponowanych w kampanii wyborczej.

Nowa regulacja będzie szczególnie ważna dla chorych po 75. roku życia, którzy z powodów ekonomicznych rezygnowali z wykupienia przepisanych leków, przerywali leczenie lub go nie podejmowali. Rozwiązanie przewidziane przez rząd realnie odciąży budżety seniorów od części wydatków na leki, a także zwiększy dostępność do farmakologicznego leczenia.

Bezpłatne leki będą mogli przepisywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Rząd chce, aby pacjenci od 75. roku życia zaczęli otrzymywać bezpłatne leki najpóźniej od 1 września 2016 roku. Do tego czasu zostanie także ustalony przez ministra pierwszy wykaz refundowanych leków.

Jak uzasadnia rząd, nowa regulacja wpisuje się w priorytety polityki lekowej państwa, której głównym beneficjentem ma być pacjent. W tym kontekście chodzi o zapewnienie starszym osobom odpowiedniego dostępu do leków skutecznych i bezpiecznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich udziału w kosztach leczenia.