Beata Szydło ogłosiła propozycję składu nowego rządu

 

 

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało skład rządu zaakceptowany przez Komitet Polityczny. Beata Szydło jest kandydatem na urząd Prezesa Rady Ministrów.

 

Poniżej kandydaci na ministrów:


Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego:

Piotr Gliński – socjolog i polityk, profesor nauk humanistycznych (2008), nauczyciel akademicki, w latach 2005-2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, poseł na Sejm VIII kadencji


Wicepremier, minister rozwoju:

Mateusz Morawiecki – menedżer i bankowiec, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK


Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego:

Jarosław Gowin –  polityk i publicysta, magister historii filozofii, senator VI kadencji, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji, od 2011 do 2013 minister sprawiedliwości, założyciel i prezes Polski Razem, przewodniczący klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica


Minister obrony narodowej:

Antoni Macierewicz – polityk, historyk, nauczyciel akademicki, od 1991 do 1992 minister spraw wewnętrznych, w 2006 i w 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, od 2006 do 2007 szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, poseł na Sejm RP I, III, IV, VI, VII i VIII kadencji, od 2013 wiceprezes PiS. Działacz opozycji demokratycznej w PRL w latach 1968-1989, współtwórca Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, publicysta


Minister sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro – prawnik, w latach 2005-2007 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Poseł na Sejm IV, V, VI i VIII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, współzałożyciel i prezes Solidarnej Polski


Minister skarbu:

Dawid Jackiewicz – polityk, urzędnik samorządowy, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji, w 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji


Minister środowiska:

Jan Szyszko – leśnik, nauczyciel akademicki, profesor nauk leśnych, polityk, w latach 1997-1999 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005-2007 minister środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji


Minister energetyki:

Krzysztof Tchórzewski – polityk i inżynier, poseł na Sejm I, III, V, VI, VII i VIII kadencji, od 1997 do 2001 sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, w 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki


Minister edukacji:

Anna Zalewska –  polityk, magister polonistyki, nauczycielka, samorządowiec, posłanka na Sejm VI, VII i VIII kadencji


Minister sportu i turystyki:

Witold Bańka – lekkoatleta, sprinter, ukończył politologię – specjalność samorządowa


Minister pracy i polityki społecznej:

Elżbieta Rafalska –  polityk i samorządowiec, senator VI kadencji, posłanka na Sejm VI, VII i VIII kadencji, od 2006 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej


Minister spraw wewnętrznych i administracji

Mariusz Błaszczak –  polityk, samorządowiec, z wykształcenia historyk. Były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były minister bez teki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, od 2007 poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji, od 2010 przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.


Minister rolnictwa:

Krzysztof Jurgiel – polityk, poseł na Sejm III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji, senator V kadencji, były minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, były prezydent Białegostoku


Minister spraw zagranicznych:

Witold Waszczykowski – polski historyk, dyplomata, od 2005 do 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2008 do 2010 zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poseł na Sejm VII i VIII kadencji


Minister cyfryzacji:

Anna Streżyńska – urzędniczka państwowa, z wykształcenia prawniczka, w latach 2006-2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej


Minister infrastruktury:

Andrzej Adamczyk –  polityk i samorządowiec, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji


Minister zdrowia:

Konstanty Radziwiłł – lekarz, doktor nauk medycznych, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Naczelnej Izbie Lekarskiej (2001-2010), senator IX kadencji


Minister gospodarki morskiej:

Marek Gróbarczyk –  inżynier, menedżer i polityk, w 2007 minister gospodarki morskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji


Minister finansów:

Paweł Szałamacha –  polityk, prawnik, radca prawny i publicysta, były wiceminister skarbu państwa, poseł na Sejm VII kadencji

 

Koordynator ds. służb specjalnych:

Mariusz Kamiński –  polityk, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, od 2006 do 2009 szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, poseł na Sejm III, IV, V, VII i VIII kadencji

 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Beata Kempa –  polityk, posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, w latach 2006-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Minister w KPRM, szef gabinetu politycznego i rzecznik rządu:

Elżbieta Witek – polityk i nauczycielka, posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji

 

Minister w KPRM i przewodniczący Komitetu Stałego RM:

Henryk Kowalczyk –  polityk, nauczyciel i samorządowiec, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, od 2006 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Minister w KPRM ds. kontaktów z parlamentem:

Adam Lipiński –  polityk, działacz Prawa i Sprawiedliwości, ekonomista, poseł na Sejm I, IV, V, VI, VII i VIII kadencji, były minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Minister w KPRM ds. UE:

Konrad Szymański – polityk i publicysta, z wykształcenia prawnik, poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji

 

Wbrew plotkom podsycanym celowo przez media, rozmowy o rządzie były zgodne. Skład Rady Ministrów to propozycja oparta o decyzję statutowej władzy PiS, czyli Komitetu Politycznego. 12 listopada odbędzie się zaprzysiężenie Sejmu, a pozostałe decyzje w sprawie ukonstytuowania się rządu należą do prezydenta Andrzeja Dudy. Został on poinformowany o jego proponowanym składzie.