Projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 – konsultacje społeczne

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało na swojej stronie internetowej Projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Program ten określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych. Konsultacje publiczne związane z tym projektem będą trwały jeszcze tylko do końca stycznia 2015 roku.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało na swojej stronie internetowej Projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Program ten określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych. Konsultacje publiczne związane z tym projektem będą trwały jeszcze tylko do końca stycznia 2015 roku.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:


  • na dedykowanym formularzu przesyłając na adres email: konsultacjepbdk@mir.gov.pl,
  • na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Dróg i Autostrad ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag zapośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MIiR)
  • na dedykowanym formularzu składając osobiście w siedzibie MIiR (Kancelaria Główna),
  • składając ustnie do protokołu w MIiR ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 46 w godz. 9.00-15.00).


Potrzebne dokumenty i formularze można pobrać ze strony ministerstwa