Mamy nowo wybrane władze województwa podkarpackiego

W piątek 28 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radni wybrali nowy skład prezydium sejmiku. Przewodniczącym został Bogdan Romaniuk – były członek zarządu, zgłoszony przez Jerzego Cyprysia szefa klubu PIS. Przewodniczący został wyłoniony w tajnym głosowaniu. Wybrano go 17 głosami za i 14 przeciw, a wzięło w nim udział 31 radnych.

 

W piątek 28 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Radni wybrali nowy skład prezydium sejmiku. Przewodniczącym został Bogdan Romaniuk – były członek zarządu, zgłoszony przez Jerzego Cyprysia szefa klubu PIS. Przewodniczący został wyłoniony w tajnym głosowaniu. Wybrano go 17 głosami za i 14 przeciw, a wzięło w nim udział 31 radnych.

Na marszałka województwa radni ponownie wybrali Władysława Ortyla – byłego wiceministra Rozwoju Regionalnego. W głosowaniu nad wyborem marszałka wzięło udział 30 radnych, za było 19, przeciw 11.

Wicemarszałkami zostali: Maria Kurowska – była burmistrz Jasła i Wojciech Buczak z Rzeszowa – związkowiec i były przewodniczący sejmiku. Członkami zarządu zostali Lucjan Kuźniar z okolic Przeworska – były wicemarszałek i Stanisław Kruczek z Krosna – pełnomocnik Polski Razem Jarosława Gowina w województwie podkarpackim. Maria Kurowska nowa wicemarszałek będzie się zajmować sprawami oświaty, a wicemarszałek Wojciech Buczak sprawami dotyczącymi gospodarki i infrastruktury.

Funkcje wiceprzewodniczących sejmiku przypadły Czesławowi Łączakowi z powiatu dębickiego i Jerzemu Borczowi z powiatu krośnieńskiego – byłemu senatorowi RP.

Po wyborze zarządu marszałek powiedział w następujący sposób o wyzwaniach na najbliższą kadencję:

Nasze plany na najbliższą kadencję są konkretne i ambitne. Chcemy dobrze wykorzystać fundusze unijne, ważnym zadaniem będzie walka z bezrobociem, wsparcie dla uczelni, chcemy także przyciągnąć inwestorów. Duży nacisk położymy na rozwój nowych technologii oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej – w tym szczególnie zależy nam na drodze S19 – powiedział marszałek. Dodał: nie zapomnimy także o takich działaniach jak edukacja, rozwój sportu, w tym bazy sportowej – stąd planujemy budowę Centrum Sportów Zimowych oraz centrum lekkoatletycznego. Chcemy dbać także o nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. Myślimy o budowie multimedialnego Muzeum Kresów. Chcemy także rozszerzać programy stypendialne.

Marszałek Ortyl zapewnił, że prawicowa koalicja z PiS na czele, która będzie samodzielnie sprawowała władzę, bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę z parlamentarzystami oraz przedstawicielami różnych instytucji i organizacji, aby optymalnie pracować na rzecz Podkarpacia.