Młodzi patrioci na listach PiS

Kolejnym dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość popiera ludzi młodych w walce o miejsce w samorządach, jest kandydat z okręgu 12 do Rady Miejskiej w Dębicy – Mateusz Cebula. Poniżej krótka charakterystyka kandydata.

 

 

 

Kolejnym dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość popiera ludzi młodych w walce o miejsce w samorządach, jest kandydat z okręgu 12 do Rady Miejskiej w Dębicy – Mateusz Cebula. Poniżej krótka charakterystyka kandydata.


Mateusz Cebula (ur. 1989) w zbliżających się wyborach samorządowych będzie ubiegał się o mandat radnego Rady Miejskiej w Dębicy z okręgu numer 12.

Urodził się i wychował w Dębicy. Z wykształcenia jest inżynierem klinicznym i informatykiem – ukończył AGH w Krakowie. Pracuje w centrum badawczo-rozwojowym jednej z globalnych firm informatycznych. Ukończył Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego – elitarne szkolenie dla liderów społecznych i politycznych. Nie należy do żadnej partii politycznej, ale bardzo aktywnie angażuje się w sprawy społeczne. Od 2004 r. pełni funkcję drużynowego w Związku Harcerstwa Polskiego. Obecnie pełni także funkcje Komendanta Hufca ZHP Dębica, Przewodniczącego Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP i członka Rady Naczelnej ZHP. Jako komendant hufca kieruje pracą 300-osobowej organizacji, w tym 40 instruktorów-wychowawców zapewniając im stosowne wsparcie, przygotowanie merytoryczne i warunki do działania. Organizuje i współorganizuje liczne uroczystości patriotyczno-religijne na terenie miasta i powiatu, dbając o właściwe kształtowanie kolejnych pokoleń dębiczan i pamięci historycznej.

W 2012 r. zainicjował, a następnie kierował projektem „Szlachetna Paczka” w Dębicy i okolicach. W dwóch edycjach udało mu się zaangażować 60 wolontariuszy, ok. 1500 darczyńców, którzy wsparli niemal 100 rodzin (ok. 400 osób) pomocą o wartości ok. 150 tysięcy złotych. Od roku przewodniczy Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego.

Jego dotychczasowa działalność społeczna została doceniona przez różne osoby i instytucje. Odznaczono go Medalem „Pro Patria”, Odznaką Honorową Sybiraka oraz Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”. Był laureatem i finalistą plebiscytów i konkursów promujących osoby działające społecznie, m.in. „Ośmiu Wspaniałych”, „Wolontariusz Roku”, „Niezwyczajni, jakich wielu”.