Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Dębicy

W piątek 18 października 2014 roku w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy odbyła się Konwencja Wyborcza PiS, podczas której liderzy list zaprezentowali kandydatów na radnych do sejmiku wojewódzkiego, do Rady Powiatu Dębickiego, kandydatów na wójtów i burmistrzów oraz na radnych do rad siedmiu gmin.

 

 


 

W piątek 18 października 2014 roku w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy odbyła się Konwencja Wyborcza PiS, podczas której liderzy list zaprezentowali kandydatów na radnych do sejmiku wojewódzkiego, do Rady Powiatu Dębickiego, kandydatów na wójtów i burmistrzów oraz na radnych do rad siedmiu gmin.

Prowadzącymi konwencję byli członkowie Forum Młodych PiS: dyrektor biura poselskiego Kinga Lada-Krawczyk i szef Forum Młodych PiS w Dębicy Mateusz Kutrzeba.

Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu oraz przywitaniu zaproszonych gości głos zabrał Pełnomocnik PiS Okręgu nr 23 – Marszałek Władysław Ortyl, który omówił deklarację samorządowca, podpisywaną później przez kandydatów na radnych do sejmiku, na wójtów i burmistrzów oraz liderów list w poszczególnych okręgach do rady powiatu.

Marszałek Ortyl zaprezentował krótko kandydatów do sejmiku: Stefana Bieszczada, Czesława Łączaka, Elżbietę Mikę i Annę Kantor-Kilian. Następnie liderzy list do rady powiatu, przedstawili poszczególnych kandydatów w swoich okręgach.

Gość specjalny wieczoru – poseł do Parlamentu Europejskiego – Tomasz Poręba omówił w skrócie sytuację po siedmiu latach rządów koalicji PO-PSL oraz znaczenie i wpływ zbliżających się wyborów samorządowych na wynik wyborczy w przyszłorocznych wyborach do polskiego parlamentu.

Okazję do zaprezentowania się przed zebranymi w Domu Kultury Śnieżka członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości oraz zaproszonymi gośćmi mieli również kandydaci na burmistrzów i wójtów: Mariusz Trojan – kandydat na burmistrza Dębicy, Maria Przebięda – kandydatka na burmistrza Brzostku, Michał Maziarka – kandydat na burmistrza Pilzna, Stanisław Kapłon – kandydat na wójta gminy Jodłowa, Marta Pyzińska – kandydatka na wójta gminy Czarna, Krzysztof Czerwiec – kandydat na wójta gminy Żyraków oraz Grzegorz Świder – kandydat na wójta gminy Dębica.

Podsumowania dokonał gospodarz konwencji – przewodniczący Zarządu PiS Powiatu Dębickiego – poseł Jan Warzecha. W konwencji uczestniczył również poseł Kazimierz Moskal, który wraz z posłami: Tomaszem Porębą, posłem Janem Warzechą i marszałkiem Ortylem pozowali na prośbę kandydatów do wspólnych zdjęć.

Przemówienie przewodniczącego Zarządu Miejskiego i Powiatowego PiS w Dębicy posła Jana Warzechy:

Szanowni Państwo, jako przewodniczący Zarządu Powiatowego i miejskiego PiS w Dębicy oraz poseł odpowiedzialny za te wybory mogę śmiało powiedzieć – u nas idzie nowe!

Ale to, że u nas zaszły duże zmiany, nie od razu oznacza sukces.  Bez zaangażowania, wysiłku kandydatów oraz nas wszystkich trudno byłoby tego sukcesu oczekiwać.

Szanowni Państwo, musimy sobie szczerze powiedzieć: mamy ogromny kapitał ludzki, wartościowych i dobrze przygotowanych merytorycznie kandydatów, ale mamy również aktywną konkurencję.

Nie lekceważmy jej! Możecie być Państwo pewni – oni nas nie lekceważą. Mamy już na to dowody!

Do Rady Powiatu zarejestrowało się 7 komitetów:

Prawo i Sprawiedliwość, Wspólnota Ziemi Dębickiej, Komitet Edwarda Brzostowskiego, RIS, PSL, PO, LPR

Do Rady Miejskiej zgłoszono aż 9 komitetów:

Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Ruch Narodowy, Alternatywa dla Dębicy, Forum na Rzecz Dębicy, Komitet Edwarda Brzostowskiego, Dębica ludzie a nie partie, Porozumienie Prawicy Powiatu Dębickiego, Komitet Wyborczy Mariusza Szewczyka.

Kilka słów o tak zwanym Porozumieniu Prawicy. Proszę Państwa, w naszym kraju były już takie wyborcze niespodzianki: Polska Partia Przyjaciół Piwa, Partia X.  W Dębicy powstało Porozumienie Prawicy – ale bez prawicy. Widzieliście gdzieś państwo struktury innej partii prawicowej niż PiS w powiecie? Bo ja nie!

No, ewentualnie dający się czasem zauważyć Ruch Narodowy można by zaliczyć do prawicy, ale narodowców w tym Porozumieniu Prawicy nie ma.

Szanowni Państwo u nas idzie nowe!

Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że włodarze gmin nie powinni rządzić dłużej niż dwie kadencje – może w przyszłości wydłużone do 5 lat.

W sześciu gminach na stanowiska wójtów i burmistrzów kandydują z naszego komitetu zupełnie nowe osoby, a w siódmej gminie Brzostek z naszym poparciem również nowa osoba – dyrektor szkoły i długoletni samorządowiec pani Maria Przebięda.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość ma zarejestrowanych 4 kandydatów na wójtów i 2 na burmistrzów.

Na listy PiS do sejmiku i Rady Miasta w Rzeszowie weszli kandydaci z Polski Razem Jarosława Gowina, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry  i Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, z którymi została zawarta centralnie umowa na czas jesiennych wyborów.

Porozumienie centralne dotyczyło sejmików wojewódzkich i rady miasta w stolicy województwa – Rzeszowie, a w powiatach i gminach mogliśmy się porozumiewać w zależności od sytuacji i poziomu współpracy z konkurentami prawicowych ugrupowań.

W Dębicy tylko z szefem Solidarnej Polski panem Romanem Iwasieczko nie mogło dojść do porozumienia. Nie mogło i nie powinno ze względu na jego dotychczasowe zachowanie, spowodowane między innymi utrudnianiem w upamiętnieniu 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Prosiłem posłów Solidarnej Polski o wyznaczenie kogoś innego do rozmów, do współpracy. Ale nikogo innego nie wyznaczono.

Drodzy Państwo, na naszych listach jest 2 przedstawicieli Polski Razem Jarosława Gowina: pan Stefan Bieszczad kandydujący do Sejmiku na mocy porozumień centralnych i pan Paweł Ochab do Rady Miejskiej w Dębicy w wyniku przyjęcia naszego zaproszenia.

Do Rady Miejskiej tworzymy wspólny komitet Prawa i Sprawiedliwości wraz z kandydatami ze Wspólnoty Ziemi Dębickiej, bo mamy wspólnego kandydata na burmistrza miasta – pana Mariusza Trojana.

Na listach PiS są osoby młode, przed trzydziestką, debiutujące w samorządzie, ale są również te z dużym doświadczeniem. Wymienię kilka przykładów młodych, ambitnych:

Do sejmiku kandyduje Pani Anna Kantor Kilian z doświadczeniem w pracy w Parlamencie Europejskim, do Rady Miejskiej w Dębicy kandyduje Szef Forum Młodych PiS Mateusz Kutrzeba i co nas bardzo cieszy harcmistrz Pan Mateusz Cebula. Do rady powiatu z okręgu nr 1 Dębica kandyduje również kilka młodych, ambitnych pań: dyr. biura poselskiego – Kinga Lada Krawczyk, obecna radna powiatu pani Monika Rojek-Kałek oraz pani Iwona Przydzielska. Doświadczeni samorządowcy już byli wymienieni wcześniej.

Na naszych listach jest wielu przedsiębiorców, pracowników oświaty  i kultury, są urzędnicy samorządowi, rolnicy.

Przedstawiciele „Solidarności” kandydują do rady miejskiej, są też przedstawiciele ze Stowarzyszenia Alternatywa. Kandyduje wspomniany wcześniej wysoki rangą w hierarchii harcerskiej przedstawiciel ZHP – pan Mateusz Cebula. Myślę, że powinienem tu dodać, bo cieszę się z jego obecności z nami… Pan Mateusz był znany jako prymus szkół dębickich, ale także z wielu inicjatyw charytatywnych. Pracuje dla bardzo prestiżowej firmy z branży komputerowej. Na naszych listach jest nauczycielka ze szkoły muzycznej, prowadząca orkiestrę smyczkową – pani Marta Fortuna. Kandyduje od nas podstarszy Cechu Rzemiosł pani Dorota Pietracha – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego. Mamy zaszczyt mieć na naszej liście nazwiska dwóch dyrektorów dębickich liceów ogólnokształcących: panią Martę Czekaj i pana Ryszarda Pękalę.

Szanowni Państwo, prawdziwy bój rozegra się tu, w stolicy powiatu – w Dębicy.

Na kandydata wyłoniliśmy osobę, która według naszej oceny powinna poszerzyć elektorat Prawa i Sprawiedliwości, poszerzyć o tych, którzy uważają się za ludzi prawicy, ale z jakichś powodów na nasz komitet nie głosowali.

Tym kandydatem jest były wiceburmistrz pan Mariusz Trojan. Przywitajmy proszę go jeszcze raz brawami. 17 września na dzień przed konferencją prasową, na której miał być przedstawiony jako oficjalny kandydat, został zwolniony z funkcji zastępcy przez swojego kolegę burmistrza Pawła Wolickiego.

Mówię to z bólem, bo został pozbawiony stanowiska przez burmistrza, z którym współpracował przez 7 lat, a któremu w tym Domu Kultury udzielaliśmy poparcia w wyborach na włodarza miasta 4 lata temu. Cóż, Drodzy Państwo, czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają! Mamy nową rzeczywistość.

Nasz kandydat na burmistrza miasta uzyskał szerokie poparcie wielu organizacji i stowarzyszeń, za co im jesteśmy wdzięczni: „Solidarności” Ziemi Dębickiej, mjr Adama Kantora z Zarządu Związku „Solidarności” Polskich Kombatantów, Pani Prezes Izabeli Podhalańskiej ze ŚZŻ AK Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych, od Prezesa Jana Czapli ze Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział Dębica, od Prezesa Jerzego Krupy ze Związku Inwalidów Wojennych.

Poparcia naszemu kandydatowi udzielili również: Klub Gazety Polskiej, Stowarzyszenie Alternatywa, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Lecha Kaczyńskiego i Pozostałych Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Dębicy, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Polska Razem Jarosława Gowina.

Szanowni Państwo – kandydaci w wyborach! Zastanawiałem się czego Wam życzyć?

Życzę przede wszystkim, abyśmy stworzyli zgrany zespół. Abyśmy prowadzili kampanię merytoryczną, na argumenty, proponując realne rozwiązania problemów według wcześniej rozeznanych potrzeb mieszkańców w waszych okręgach.

-Do sejmiku wojewódzkiego i do rady powiatu konkurujemy również ze sobą, z naszymi innymi koleżankami i kolegami z listy. Proszę was, wyrażajmy się o naszych koleżankach i kolegach tylko dobrze.

-Niech każdy zaangażuje się w swoje wybory, ale niech nie zapomina, że stanowimy zespół, który jest oceniany przez naszych wyborców.

Życzę wszystkim Państwu satysfakcjonującego wyniku, wyniku adekwatnego do waszego zaangażowania! Życzę każdemu z was powodzenia!

 

{phocagallery view=category|categoryid=117|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}