Konkurs wiedzy o działalności Lecha Kaczyńskiego

Regulamin konkursu – kliknij „więcej”

 

 

I Konkurs wiedzy

 

 

„Działalność polityczna Lecha Kaczyńskiego i jego rola w odbudowie niepodległej Polski”

Tematy:                                                                                           

 1. Życie i działalność Lecha Kaczyńskiego w czasach PRL-u – jego udział 
  w obaleniu systemu komunistycznego. 

 

 1. Lech Kaczyński, wielki społecznik, patriota, polityk i Prezydent Rzeczpospolitej.

   

 2. NSZZ „Solidarność” a Lech Kaczyński. 

 

 1. Rola NSZZ „Solidarność” w okresie PRL. 

 

Organizatorzy:


Ruch Społeczny imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Warszawie


Forum Młodych PiS Podkarpacie

 

NSZZ „Solidarność”

 

Patronat Honorowy:

Marszałek Sejmu RP  Marek Kuchciński

Patronat:

Poseł do PE Tomasz Poręby

Poseł na Sejm RP Jan Warzecha

Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Stanisław Leski

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu:                                                      Termin:

 Ogłoszenie konkursu: 3 kwietnia

I etap: Województwo Podkarpackie- Powiat Dębicki          Eliminacje: 4 kwietnia – 16 maja
II etap finał wojewódzki: 3-13 czerwca

 

 

Uczestnicy:                                                                               
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Cele konkursu:

v  Zainteresowanie uczniów i studentów najnowszą historią Polski.

v  Kształtowanie postaw obywatelskich w duchu patriotyzmu.

v  Przybliżenie roli „Solidarności” i Lecha Kaczyńskiego w obaleniu systemu komunistycznego.

v  Przedstawienie działalności osoby śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego po 1989 roku.

 

 

 

Zasady przeprowadzenia  konkursu

 1. Konkurs ogłoszony i prowadzony na terenie województwa podkarpackiego, I etap na terenie powiatu dębickiego.
 2. Informacja o konkursie zostanie rozpowszechniona drogą e-maliową, listowną, na stronach internetowych i w mediach.
 3. Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 4. Etapy i zasady udziału:

a)      Zgłoszeniem do konkursu jest złożenie pracy w jednej z wymienionych form:

– esej,

– tekst publicystyczny,

– poezja,

– praca plastyczna,

– fotografie,

– prezentacja multimedialna.

b)      Prace można złożyć osobiście lub przesłać do Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Jana Warzechy (39 – 200 Dębica, ul. Kolejowa 28) bądź przesłać e-mailem na adresy: jan.warzecha@sejm.plmateusz.kutrzeba@wp.pl.

c)      Zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane o uczestniku, w tym: numer telefonu osoby biorącej udział w konkursie, nazwę i adres szkoły oraz wybrany temat, który powinien być również umieszczony na kopercie, w której będzie dana praca. Dane uczestnika powinny być umieszczone na odwrocie pracy lub na jej pierwszej stronie. W przypadku osoby niepełnoletniej powinna być dołączona zgoda rodzica/pełnoprawnego opiekuna na udział w konkursie.

d)     Osoba, która złoży swoją pracę do udziału w konkursie, wyraża chęć udziału w nim i jednocześnie zgadza się na przetwarzanie swoich danych na potrzeby organizacyjne oraz do ogłoszenia wyników w mediach i na stronach internetowych dotyczących zarówno eliminacji i finału.

e)      Komisja konkursowa na szczeblu powiatu dębickiego po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami, wybierze do finału najlepsze z nich oraz wytypuje 40 prac, których autorzy nagrodzeni będą wycieczką do Warszawy.

f)       Pracę powinny być dostarczone najpóźniej do16 maja 2013 r.

g)      Ogłoszenie wszystkich osób nagrodzonych nastąpi do 24 maja.

h)      Finał konkursu odbędzie się w jednym z miast Podkarpacia pomiędzy 3 a 7 czerwca.  O miejscu i dacie konkursu finałowego zostaną powiadomieni tylko finaliści.

 1. Za przebieg i rozpowszechnienie akcji w danym mieście odpowiadają koordynatorzy FM PiS Podkarpacie,
 2. Wyniki eliminacji i finału zostaną umieszczone na stronach organizatorów konkursu.
 3. Liczba finalistów zależy od ilości uczestników i ustala ją komisja konkursowa.
 4. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu.

 

 

 

Nagrody

 

 • 40 nagrodzonych uczestników konkursu z powiatu dębickiego  pojedzie na jednodniową wycieczkę zorganizowaną przez Posła na Sejm RP Jana Warzechę do Warszawy, w programie której będzie zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik i Sejmu RP. Termin wycieczki to 4 czerwca 2013 r.
 • Zwycięzcy etapu wojewódzkiego pojadą na 3-dniową wycieczkę do Brukseli, zorganizowaną przez Posła do PE Tomasz Porębę.

Regulamin konkursu – kliknij „więcej”