Wybrano Prezydium Zarządu PiS powiatu dębickiego

W dniu 1 października odbyły się wybory Prezydium Zarządu PiS powiatu dębickiego. W tajnym głosowaniu dokonano najpierw wyboru przewodniczącego zarządu powiatu tej partii. Został nim ponownie Jan Warzecha. Zagłosowało na niego 10 członków spośród 11 -osobowego składu zarządu.

 

W dniu 1 października odbyły się wybory Prezydium Zarządu PiS powiatu dębickiego. W tajnym głosowaniu dokonano najpierw wyboru przewodniczącego zarządu powiatu tej partii. Został nim ponownie Jan Warzecha. Zagłosowało na niego 10 członków spośród 11 -osobowego składu zarządu.

Na funkcję przwodniczącego zostało zgłoszonych 2 kandydatów.Drugim kandydatem był Zbigniew Kowalski z gminy Brzostek. Na sekretarza zarządu wybrano Piotra Wójciaka-asystenta posła Warzechy, absolwenta prawa. Skarbnikiem został Jerzy Sasak-radny powiatu, przesiębiorca i geodet
a.