Wielki Marsz w Dębicy – 18 maja 2012 roku

Marsz, który zorganizowali w Obronie Wolności Mediów i TV Trwam poseł Jan Warzecha  z europosłem Tomaszem Porębą zgromadził według szacunków od 1200 – 1500 osób. Wyruszył  z dębickiego rynku ulicami Dębicy do Domu Kultury Mors, gdzie zakończył się spotkaniem z posłami Janem Warzechą, Tomaszem Porębą i Przemysławem Wiplerem.

Marsz, który zorganizowali w Obronie Wolności Mediów i TV Trwam poseł Jan Warzecha  z europosłem Tomaszem Porębą zgromadził według szacunków od 1200 – 1500 osób. Wyruszył  z dębickiego rynku ulicami Dębicy do Domu Kultury Mors, gdzie zakończył się spotkaniem z posłami Janem Warzechą, Tomaszem Porębą i Przemysławem Wiplerem.

Marszowi przewodził wśród wielu niesionych transparentów i flag  baner  o treści:
Dla Ojczyzny Naszej Wytrwamy – Powiat dębicki. Zebrani rozpoczęli protest od odśpiewania hymnu państwowego i modlitwy.

W słowach  ks. diakona Jacka Pawłowicza – opiekuna Koła Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii Matki Bożej Anielskiej  było wezwanie do modlitwy. Swoje oczekiwanie wobec członków KRRiT wyraził następująco: „Aby Duch Święty oświecił błądzące w mroku umysły decydentów i aby przyznali należne miejsce na multipleksie jedynej katolickiej stacji, jaką jest Telewizja Trwam”. Ksiądz mówił dalej:

„W kraju, który swą państwowość stworzył w oparciu o chrześcijańskie wartości, wsparł się o drzewo krzyża, w którego historię nierozerwalnie wpisany jest Kościół Katolicki, w którym zdecydowaną większość stanowią katolicy uczciwie płacący podatki, katolickie media nie mogą być dyskryminowane”.

W wypowiedziach posłów Tomasza Poręby i Przemysława Wiplera również przejawiała się troska o wolność mediów i sprzeciw wobec ich dyskryminacji.

Poseł Warzecha odczytał  zebranym apel skierowany do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pod którym podpisali się przedstawiciele dziesięciu dębickich środowisk prawicowych, stowarzyszeń i organizacji katolickich, patriotycznych,
a także  partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Forum Młodych PiS.

Następnie wypuszczono na wolność  12 gołębi z wniesionej na scenę klatki. Otworzyła ją 13 letnia dziewczynka Wiktoria, która uwolniła pierwszego gołębia. Poseł Warzecha wyjaśniał, że to czysty przypadek zrządził, że zaszczyt ten przypadł Wiktorii i uznał to za symbol zbliżającej się  prawdziwej wolności i zwycięstwa w Polsce, czyli tego czego domagają się zgromadzeni na rynku.  Uczestnicy marszu po drodze śpiewali pieśni religijne i patriotyczne i skandowali hasła niesione na transparentach: Nie oddamy wam TV Trwam, wolne media w wolnym kraju, wolna Polska katolicka, Tylko do TV Trwam zaufanie mam, Stop laicyzacji i inne.

 

Apel

Uczestników Marszu w Obronie Wolności Mediów i Telewizji Trwam

Pan Jan Dworak

Prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Organizatorzy i uczestnicy Marszu w Obronie Wolności Mediów i Telewizji Trwam zgromadzeni na rynku w Dębicy w dniu 18 maja 2012 roku wyrażają stanowczy protest w związku z nieprzyznaniem tej telewizji koncesji na nadawanie swojego programu cyfrową techniką naziemną.

Pozbawienie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości odbioru Telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym, jest w naszym przekonaniu przejawem dyskryminacji mediów katolickich w Polsce. Decyzja ta godzi w zasadę pluralizmu mediów oraz ogranicza wolność słowa. Stanowi  przejaw braku sprawiedliwego i równego traktowania obywateli w naszym kraju, a także podmiotów życia społecznego.

Sytuacja ta spotkała się z protestem dużej liczby mieszkańców naszego powiatu, czego wyrazem było z złożenie kilku tysięcy podpisów pod protestem  w tej sprawie.  Swoje krytyczne stanowisko  wyraziła również Rada Miejska w Dębicy.

Dlatego zwracamy się z apelem o sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich polskich mediów i przyznanie Fundacji Lux Veritatis koncesji na nadawanie programu Telewizji Trwam cyfrową technika naziemną.

Pod apelem złożyli podpisy przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji popierające protest:

  • Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy
  • NSZZ Solidarność Region Małopolski – Oddział nr 5 w Dębicy
  • NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych
  • Klub Gazety Polskiej w Dębicy
  • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii MB Anielskiej w Dębicy
  • Koło Terenowe pod nazwą Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Dębicy
  • Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski
  • Dębiccy Patrioci
  • Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości
  • Prawo i Sprawiedliwość Powiatu Dębickiego

Dębica, 18 maja 2012 r.

 


Informacje dnia – 19.05.2012 | TV Trwam

 

{phocagallery view=category|categoryid=99|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}