Zuzanna Kurtyka w Dębicy

Pani Zuzanna Kurtyka, wdowa po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej była gościem Klubu Gazeta Polska w Dębicy. Spotkanie odbyło się w sobotę 28 kwietnia w świetlicy kościoła Miłosierdzia Bożego.

Pani Zuzanna Kurtyka, wdowa po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej była gościem Klubu Gazeta Polska w Dębicy. Spotkanie odbyło się w sobotę 28 kwietnia w świetlicy kościoła Miłosierdzia Bożego.

Rozpoczęło się od projekcji filmu o Januszu Kurtyce, przedstawiającego prawdziwą pracę i misję Instytutu Pamięci Narodowej oraz nigdzie nie publikowane  wspomnienia jego najbliższych współpracowników.

Janusz Kurtyka w swoich wypowiedziach podkreślał, że Instytut Pamięci Narodowej nie działa na zamówienie jakiejkolwiek partii politycznej.  Jednak w naszej pamięci pozostały ataki  nakierowane na niego w mediach przez ludzi, którzy niejednokrotnie  mieli  na sumieniu współpracę ze służbą  bezpieczeństwa, na których mogły zachować się jakieś dokumenty, których jeszcze nie zdążono zniszczyć.

Broniła Instytutu przeciw któremu prowadzono nagonkę, bo w wielu mediach podkreślano, że ta instytucja zajmuje się tylko lustracją, co było niezgodne z prawdą. IPN zajmował się i zajmuje przede wszystkim archiwizacją dokumentów, wydawaniem i publikowaniem niezliczonej ilości dokumentów,  czego  w ogólnodostępnych mediach nie akcentowano.

Pani Zuzanna ubolewała nad tym, że Polacy wybrali jeszcze raz ludzi, którzy ich oszukali, okłamali – nie zdając sobie sprawy, że konsekwencje tych wyborów poniosą sami, albo ich dzieci lub wnuki.

Zwróciła uwagę na destrukcję polskiego systemu edukacyjnego poprzez ograniczenie liczby godzin historii w szkołach ponad gimnazjalnych. Spotkanie zakończyło się odpowiedziami na zadawane pytania przez  mieszkańców.

 

{phocagallery view=category|categoryid=98|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}