Spotkanie Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości

W dniu 20 stycznia 2012 roku w Biurze Poselskim Posła Jana Warzechy dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Dębicy i pięcioosobowego składu zarządu. Zarząd będzie koordynował wiele zaplanowanych na swym posiedzeniu inicjatyw, działań i pomysłów. Będzie reprezentował 35 młodych członków PiS ale także wielu innych sympatyków ugrupowania, jakie posiada struktura powiatowa.. Znajdą się wśród nich, między innymi konferencje i szkolenia dla osób zamierzających w przyszłości pełnić funkcje w lokalnych organach samorządowych. W planach jest również wspólny wyjazd do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego.

 

 

W dniu 20 stycznia 2012 roku w Biurze Poselskim Posła Jana Warzechy dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Dębicy i pięcioosobowego składu zarządu. Zarząd będzie koordynował wiele zaplanowanych na swym posiedzeniu inicjatyw, działań i pomysłów. Będzie reprezentował 35 młodych członków PiS ale także wielu innych sympatyków ugrupowania, jakie posiada struktura powiatowa.. Znajdą się wśród nich, między innymi konferencje i szkolenia dla osób zamierzających w przyszłości pełnić funkcje w lokalnych organach samorządowych. W planach jest również wspólny wyjazd do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego.

Na przewodniczącego FM PiS wybrano Mateusza Kutrzebę: dyrektora Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Józefy Hrynkiewicz i zarazem asystenta Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby. Zastąpił on pełniącego dotychczas tę funkcję Dawida Rostowskiego, który przekroczył wymagany przez statut wiek 28 lat. Nowy przewodniczący mieszka w Dębicy, ma 25 lat, jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek Politologia, specjalność polityka lokalna i regionalna.

W trakcie studiów pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydawał pismo o tematyce politycznej pt. ,,Bibuła”. Pracował w sztabach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach prezydenckich 2010 roku, w wyborach samorządowych, a także parlamentarnych 2011 roku. Sekretarzem FM PiS został Piotr Wójciak z Dębicy- absolwent Wydziału Prawa, asystent Posła Jana Warzechy. Na skarbnika została wybrana Monika Kita z Jodłowej, a pozostali członkowie zarządu FM PiS to: Alicja Dubas z Pilzna i Kamil Mądro z Dębicy.

Obecny Przewodniczący Zarządu PiS Powiatu Dębickiego Jan Warzecha bardzo liczy na kreatywność i wsparcie młodych, którzy będą nabierać doświadczenia i docelowo zastąpią seniorów.

 

{phocagallery view=category|categoryid=86|limitstart=0|limitcount=0}