Zarząd

 

Pełnomocnik PiS powiatu dębickiego – Mateusz Kutrzeba (wybrany na zarządzie okręgowym PiS w Rzeszowie 4.01.2018 r.)

 

ZARZĄD PiS POWIATU DĘBICKIEGO ( wybrany 22 czerwca 2020 r.)


Piotr Chęciek – przewodniczący zarządu

Paweł Ciszczoń – sekretarz zarządu

Zbigniew Kowalski – skarbnik

Jan Warzecha członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego

Bolesław Babiarz – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego

Czesław Łączak – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego


Przewodniczący zarządów gminnych:

Marek Jaskółka

Andrzej Bal

Zbigniew Kowalski

Sławomir Łanucha

Paweł Ciszczoń

Roman Maciejowski

Piotr Chęciek


MIASTO DĘBICA

Andrzej Bal – przewodniczący

Jan Warzecha – członek zarządu

Tadeusz Łoś-Kamiński – członek zarządu


GMINA BRZOSTEK

Zbigniew Kowalski – przewodniczący

Agnieszka Maduzia – sekretarz


GMINA DĘBICA

Marek Jaskółka – przewodniczący

Agnieszka Matłok – członek zarządu

Adam Pieniążek – członek zarządu


GMINA CZARNA

Piotr Chęciek – przewodniczący zarządu

Grzegorz Horosz – członek zarządu

Lucyna Knych – członek zarządu


GMINA JODŁOWA

Paweł Ciszczoń – przewodniczący zarządu

Józef Kita – członek zarządu

Adam Pawlik – członek zarządu


GMINA PILZNO

Roman Maciejowski – przewodniczący zarządu

Maria Kopera – członek zarządu

Leon Chorążak – członek zarządu


GMINA ŻYRAKÓW

Sławomir Łanucha – przewodniczący zarządu

Krzysztof Czerwiec – członek zarządu

Czesław Łączak – członek zarządu