Historia


Zaczęło się od powstania Porozumienia Centrum…


Okres polskich przemian systemowych przełomu lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku skutkował między innymi formowaniem się nowej sceny politycznej. Inicjatywa części „solidarnościowych” posłów klubu OKP doprowadziła do utworzenia wiosną 1990 roku nowej partii Porozumienie Centrum. W okresie wakacyjnym tego roku grupa osób wywodzących się z NSZZ „Solidarność” zaczęła budować struktury PC w Dębicy.

Do grupy tej należeli: Zygmunt Dąbrowski, śp. Józef Gil, Zbigniew Górzan, Andrzej Jamróz, Jan Kowalski, Janusz Krupa, Kazimiera Kulig, Stanisław Leski, Stanisław Malinowski, Elżbieta Setera, Maria Stachnik oraz Stanisław Ĺšródło.
Oprócz budowy struktur organizacyjnych, największym wyzwaniem dla dębickiego PC w tym okresie, była organizacja kampanii w wyborach prezydenckich 1990 roku.
W kolejnych latach zawirowania polityczne owocowały licznymi przekształceniami strukturalnymi partii. Jednak większość osób budujących przed laty dębickie PC, dziś należy do Prawa i Sprawiedliwości.

W Polsce partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość, powstała 13 czerwca 2001 r. na fali popularności uzyskanej przez Lecha Kaczyńskiego, podczas pełnienia przez niego funkcji ministra sprawiedliwości od czerwca 2000 r. do lipca 2001 r. Działacze PiS wywodzą się w większości ze środowisk dawnej Akcji Wyborczej „Solidarność” (Porozumienia Centrum, Stronnictwa Konserwatywno Ludowego, Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego) i Ruchu Odbudowy Polski. Początki tworzenia w Dębicy partii Prawo i Sprawiedliwość również miały miejsce w 2001 roku, a pierwszy pełnomocnikiem i członkiem Zarządu Wojewódzkiego był Czesław Łączak.


Wybory Samorządowe w 2002 roku

W 2002 roku PiS przystąpiło do wyborów samorządowych w koalicji kilku ugrupowań. Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowo – Gospodarcze 2002 tworzyły:
1. Prawo i Sprawiedliwość – pełnomocnikiem był Czesław Łączak
2. Platforma Obywatelska – pod przywództwem Romualdy Kasperek
3. Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości – Czesław Korzeń
4. SKL – Ruch Nowej Polsk i – reprezentował Marcin Nowak
5. Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług – reprezentował Władysław Mytkoś
6. Forum Samorządowe Prawicy – reprezentował Stanisław Chmura

Wśród osób, które rozważano jako kandydata na urząd burmistrza znaleźli się między innymi: Jan Warzecha PiS i Romualda Kasperek PO. W wyniku długotrwałych negocjacji, kandydatką PSG 2002 na burmistrza została Romualda Kasperek PO. Argumentowano ten wybór tym, że w porównaniu z osobą Jana Warzechy była bardziej znana, gdyż rok wcześniej kandydowała w wyborach do sejmu. Po wyborach słychać było niezadowolenie niektórych członków PiS z powodu braku czytelności tej koalicji. Wyborca, który chciał oddać głos na PiS nie mógł odnaleźć swojego kandydata, tym bardziej, że w wyborach występował komitet o bardzo podobnej nazwie- Porozumienie Samorządowo- Gospodarcze. Krytycy w partii uważali, że samodzielny start pod szyldem PiS dałby znacznie lepszy wynik wyborczy i wypromowanie partii w powiecie. Krytykowano również fakt, że zabrakło kandydata na burmistrza identyfikowanego z Prawem i Sprawiedliwością, którego również przy takich okazjach można by było wypromować.

Zwycięzca wyborów na burmistrza w I turze uzyskał -7 525 głosów, a jego konkurent Władysław Bielawa -5 493. Romualda Kasperek z PSG 2002 uzyskała tylko 806 głosów.

Radnymi w mieście zostali wybrani: Paweł Wolicki PiS i Romualda Kasperek z PO.

Radnymi w powiecie zostali Ewa Modelska i Stanisław Chmura, który to po długich pertraktacjach i przetargach koalicyjnych, został wybrany Starostą Powiatu Dębickiego. Wicestarostą został Stanisław Skawiński SLD. Z objęciem funkcji wicestarosty przez szefa SLD u boku starosty Chmury, uważanego wtedy za człowieka prawicy, nie mogło się pogodzić bardzo wielu członków PiS w powiecie. Swoje niezadowolenie wykazywali w publicznych wystąpieniach, ale konstruktorzy takiej niezręcznej konfiguracji argumentowali to koniecznością wynikającą z matematyki powyborczej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego –
13 czerwca 2004 roku

Kandydatką powiatu dębickiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego była Maria Machowicz, bezpartyjna 57-letnia Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A. Pani Machowicz miała wsparcie wśród osób reprezentujących głębokie wartości chrześcijańskie. Zdobyła ponad 2600 głosów. Wynik kandydatki rekomendowanej przez PiS był najlepszy spośród wszystkich kandydatów jakie ugrupowania wystawiły w powiecie dębickim do PE. Jednak aby zostać europarlamentarzystom należało zdobyć blisko 12 tys. głosów.

Mandaty poselskie do Europarlamentu uzyskali z naszego województwa:
1. PiS – 39 243 glosy (najwięcej otrzymał Mieczysław Janowski 20 tys. 657 głosów)
2. LPR – 29 052 głosy (Filip Adwent 11 tys. 706 głosów)

Wybory Parlamentarne – 25 września 2005 roku

Kandydatem w wyborach do sejmu został ponownie Czesław Łączak. Był pełnomocnikiem PiS w powiecie. Otrzymał do startu bardzo wysokie 3-ie miejsce na liście PiS z okręgu 23. Praktyka lat poprzednich wskazywała, że tak wysokie miejsce powinno zapewnić zwycięstwo. Chociaż zanosiło się na sukces, to nie on wszedł do sejmu. Uzyskał 6 189 głosów. Z listy PiS kandydowała również Anna Mazur, której wynik, pomimo niezbyt intensywnej kampanii wyborczej, był dobry – 4 137 głosów.

Niewiele głosów w Dębicy zebrali byli posłowie: Ewa Kantor otrzymała 346 głosów, Grzegorz Tuderek (po zmianie barw z SLD na Samoobronę)- 152, a Maria Zbyrowska, która zdobyła ponownie mandat poselski- 484 głosy.

Kandydaci z listy PiS okręg 23 otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Stanisław Ożóg – 16 922
2. Dariusz Kłeczek – 16 698
3. Andrzej Szlachta – 13 824
4. Zbigniew Chmielowiec – 10 236
5. Kazimierz Moskal -9 541
6. Anna Pakuła-Sacharczuk -8 675
7. Kazimierz Gołojuch -8 245
8. Grzegorz Maj -7 037
9. Alfred Rzegocki -6 596
10. Edmund Myszka -6 208
11. Czesław Łączak -6 189

Wybory Samorządowe – 12 listopada 2006 roku

W 2006 roku Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło do wyborów samodzielnie wystawiając kandydata na burmistrza. Pod uwagę brano dwie osoby: Pawła Wolickiego PiS i Stefana Bieszczada. Paweł Wolicki, chociaż młody, ale z doświadczeniem samorządowym radnego opozycji, cieszył się dużym poparciem wśród szeregowych członków partii w powiecie. Władze regionalne partii oceniały, że większe szanse na zwycięstwo miał Stefan Bieszczad ze Wspólnoty Samorządowej Ziemi Dębickiej, były Przewodniczący Rady Powiatu i były radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W ostatnich dniach przed kampanią wyborczą, Stefan Bieszczad złożył rezygnację z ubiegania się o urząd burmistrza Dębicy i do kampanii z entuzjazmem i wiarą w zwycięstwo przystąpił 34- letni Paweł Wolicki. Niewiele zabrakło i młody kandydat pokonałby w pierwszej turze urzędującego, ponad siedemdziesięcioletniego byłego członka PZPR i szefa Kombinatu „Igloopol” Edwarda Brzostowskiego. W drugiej turze pozbawił szans kandydata lewicy na reelekcję i z poparciem ponad 55% wyborców został nowym burmistrzem Dębicy.

Głosowanie na burmistrza w dniu 12.11.2006 – I tura
1. Brzostowski Edward -71 lat – Komitet Wyborczy Wyborców „ROZWÓJ DĘBICY”, -6176 34,86%
6. Wolicki Paweł Grzegorz -34 lata – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, -8197 46,26%

Głosowanie ponowne w dniu 26.11.2006- II tura
1 Brzostowski Edward 7777 głosów -44,62%
2 Wolicki Paweł Grzegorz 9653 głosów -55,38%

Wybory Samorządowe w 2006 roku zakończyły się dużym sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości w powiecie dębickim.
Poniżej przedstawiono wyniki wyborów i funkcje pełnione przez naszych kolegów i sympatyków na różnych szczeblach samorządu 2006 roku.
Radni Rady Miejskiej i funkcyjni Urzędu Miejskiego w Dębicy:

Radni Rady Miejskiej i funkcyjni Urzędu Miejskiego w Dębicy:

1. Wolicki Paweł – Burmistrz Dębicy
2. Warzecha Jan – Sekretarz Miasta Dębica
3. Ciecieręga Tadeusz – radny, zastąpił Romana Iwasieczkę, który utracił mandat radnego w Radzie Miejskiej
4. Ślęzak Józef – radny, przew. Komisji Rewizyjnej
5. Bal Andrzej – radny, przew. Komisji Sportu
6. Hochołowski Andrzej – radny, przew. Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
7. Leski Stanisław – radny, z-ca przew. Rady Miejskiej, przew. Komisji Budżetu, Handlu i Usług
8. Sypel Grzegorz – radny
9. Gągała Jerzy – radny, przew. Komisji Prawno-Organizacyjnej


Radni i funkcyjni powiatu dębickiego:
1. Bielawa Władysław – Starosta Powiatu Dębickiego
2. Mazur Anna – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
3. Kamiński Tadeusz – Przewodniczący Rady Powiatu
4. Przetacznik Stanisław – radny
5. Reguła Aleksander – radny, członek Zarządu Powiatu
6. Jaskółka Marek – radny, przew. Komisji Rewizyjnej
7. Kubek Czesław – Wicestarosta Powiatu Dębickiego

Radni Sejmiku Wojewódzkiego:
1. Łączak Czesław – wiceprzewodniczący Sejmiku
2. Wojtys Przemysław – radny Sejmiku, przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej
Radni Rady Gminy Wiejskiej w Dębicy:
1. Drąg Antoni – radny
2. Przybyłowicz Stanisław – radny

Radni Rady Gminy Żyraków:
1. Łanucha Sławomir – radny
2. Jarosz Paweł – radny, przew. Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu

Radni Rady Gminy Pilzno:
1. Palej Stanisław – radny
2. Samborski Tomasz – radny
3. Rębiś Bogdan – radny
4. Maziarka Michał – radny
5. Paprocki Zbigniew – radny

Radni Rady Gminy Czarna:
1. Dziedzic Leszek – radny

Radni Rady Gminy Brzostek:
1. Warchał Marian – radny
2. Przywara Małgorzata – radna
3. Wesołowski Jan – radny
4. Chajec Ryszard – radny
5. Smagacz Zbigniew – radny

Wybory parlamentarne – 21 października 2007 roku

Kandydatami w wyborach do sejmu z listy PiS powiatu dębickiego byli:
Jan Warzecha – Sekretarz Miasta Dębica /poz. 9 na liście PiS w okręgu nr 23/,
Tadeusz Kamiński – Przewodniczący Rady Powiatu,/poz. 16 na liście/,
Jerzy Sasak – członek PiS z gminy Czarna/poz. 28 na liście/ – kandydat na wójta w wyborach samorządowych w 2006 roku.

W tych wyborach startowali z pierwszych ośmiu miejsc wszyscy posłowie z okręgu nr 23 z poprzedniej kadencji.
Z Łącznej liczby 53 000 ważnych głosów na kandydatów PiS w powiecie oddano 27 484 głosy, a przykładowo na PO tylko 12 013 i na PSL 5 506 głosów.
Chociaż wynik wyborczy 10 002 głosy był doskonały, jednak matematyka wyborcza /liczenie głosów metodą d-Hondta/ nie pozwoliła uzyskać mandatu poselskiego Janowi Warzecha. Można powiedzieć, że tylko niekorzystny zbieg okoliczności o tym zadecydował. Mandat poselski otrzymało przecież ponad 130 posłów z wynikiem niższym od uzyskanego przez kandydata naszego powiatu, w tym trzech posłów PiS z okręgu krośnieńsko – przemyskiego z poparciem poniżej 8 500 głosów. Po 1989 roku żaden kandydat z powiatu dębickiego, startujący z odległej 9 pozycji na liście w towarzystwie tak mocnych konkurentów, nie otrzymał ponad 10 tys. głosów poparcia w wyborach parlamentarnych.

PKW: oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2007 roku
Liczba oddanych ważnych głosów – 52 320.
Frekwencja w powiecie wyniosła 51,56 procent.
Najwięcej głosów w mieście Dębicy otrzymał Jan Warzecha (PiS) – 3598, na drugim miejscu uplasowała się Romualda Kasperek (PO) – 3572, na trzecim ropczycki poseł Kazimierz Moskal (PiS) – 3518.
Poniżej poparcie kandydatów PIS do sejmu w poszczególnych gminach:
1. Brzostek – 64,4 proc / wielkie uznanie /
2. Żyraków – 62.7 proc
3. Jodłowa – 62.3 proc
4. Pilzno – 61,5 proc
5. Czarna – 56,3 proc
6. Dębica gmina wiejska – 53,4 proc
7. Miasto Dębica – 43,4 proc
8. Powiat /średnia/ – 52,5 proc

Komitety Wyborcze według procentowego poparcia w wyborach parlamentarnych 2007 roku w całym kraju:
1. 41.51%- PO
2. 32.11%- PiS
3. 13.15%- LiD
4. 8.91%- PSL
5. 1.53%- Samoobrona
6. 1.3%- LPR
7. 0.99%- PPP
8. 0.28%- PK

W mieście głosowano:
Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało – 9409 osób uprawnionych
Platformę Obywatelską poparło – 7518
Lewicę i Demokratów – 2644
Polskie Stronnictwo Ludowe -1392
Ligę Polskich Rodzin – 365,
Polską Partię Pracy oddano -204 głosy
Samoobronę – 144 głosy

Frekwencja w mieście wyniosła 57,40 procent.
W powiecie dębickim liczba uprawnionych do głosowania – 103 935 osób, głosowało – 53 tys.

Liczba głosów zdobytych w wyborach do sejmu w 2007 roku przez 30- tu kandydatów z listy PiS z okręgu nr 23:
1 GĘSICKA Grażyna 28982
2 OŻÓG Stanisław 38687
3 PAKUŁA-SACHARCZUK Anna Zofia 9033
4 SZLACHTA Andrzej 16319
5 CHMIELOWIEC Zbigniew Michał 17243
6 MOSKAL Kazimierz Marian 21612
7 GOŁOJUCH Kazimierz Edward 12781
8 FRĄCZEK Małgorzata Helena 3725
9 WARZECHA Jan Marek 10002
10 WÓJTOWICZ Andrzej 9476
11 POPIOŁEK Krzysztof Andrzej 13467
12 GODEK Robert Czesław 4666
13 KIDA Jan 5023
14 CYPRYŚ Jerzy 6139
15 KULTYS Robert 1173
16 KAMIŃSKI Tadeusz 4462
17 WYSKIEL Józef Stanisław 3075
18 KMIEĆ Bogusław 3025
19 TRZUSKOT Eugeniusz 2440
20 KAPICA Andrzej 842
21 BARTNIK Marian Antoni 1558
22 GARDY Paweł Bronisław 638
23 TOMCZYK Elżbieta Maria 2113
24 HADŁAW Adam 1244
25 KOGUT Marek 3423
26 DĄBEK Mirosław Stanisław 1853
27 DRĄG Wiesław Zbigniew 1068
28 SASAK Jerzy 1295
29 RZEPKA Jerzy Jan 1971
30 BŁĄDEK Antoni 10642

Tworzenie demokratycznych struktur we wszystkich gminach oraz Zarządu Powiatowego PiS w lutym 2008 roku

W kampanii wyborczej 2006 roku Paweł Wolicki zapowiadał, że zrezygnuje z funkcji Pełnomocnika Powiatowego PiS, jeśli zostanie wybrany burmistrzem. Jednak zastrzegł, że odbędzie się to wtedy, gdy zostanie wybrany demokratycznie Zarząd Powiatowy.

W pozyskiwanie nowych członków do PiS i tworzenie struktur w gminach zaangażował się Jan Warzecha, aktualny przewodniczący Zarządu Powiatowego i Miejskiego PiS. Do października 2006 roku, czyli do wyborów samorządowych, do Prawa i Sprawiedliwości w naszym powiecie należało niespełna 50 członków. Dzisiaj jest nas ponad cztery razy więcej i tworzymy najmocniejszą liczebnie partię w powiecie. W wyniku intensywnych działań rekrutacyjnych i przyłączenia się do współpracy nowych sympatyków, każda z siedmiu gmin powiatu posiada samodzielnie działający Komitet Gminny PiS z własnym demokratycznie wybranym zarządem. Wspólne zaangażowanie, mobilizacja oraz wkład pracy sympatyków naszego ugrupowania spowodowały, że osiągnęliśmy doskonały wynik w wyborach samorządowych, pomimo że w 2006 roku współpracowało z nami jeszcze nieliczne grono kolegów legitymujących się członkostwem PiS.

Nowe władze PiS w powiecie – luty 2008 rok
W zebraniu wyborczym 24 lutego 2008 roku, któremu przewodniczył Pełnomocnik Powiatowy PiS Paweł Wolicki, uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisław Ożóg- Prezes Zarządu Okręgu nr 23 i zarazem poseł, Kazimierz Moskal- poseł i wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu, Krzysztof Sobolewski- Członek Komitetu Politycznego PiS- bliski współpracownik Marka Kuchcińskiego oraz Izabela Fac- Sekretarz Zarządu PiS okręgu 23.
Paweł Wolicki przypomniał zebranym o swojej deklaracji podczas kampanii wyborczej do samorządu w 2006 roku, w której to poinformował o rezygnacji z funkcji pełnomocnika w momencie wyboru zarządu powiatowego.
Na spotkaniu burmistrz Dębicy – Paweł Wolicki zdał relację ze swojej dwuletniej kadencji Pełnomocnika Powiatowego. Zwrócił uwagę na skutecznie realizowane dwie ostatnie kampanie wyborcze. PiS wprowadziło na rożne szczeble samorządu 33 swoich przedstawicieli. Przypomniał uczestnikom Zebrania Członków, jak wielkim sukcesem było od wielu lat nienotowane poparcie- 10 002 głosy w wyborach parlamentarnych 2007 roku, jakie uzyskał Jan Warzecha.
Według obowiązującego statutu PiS i dotychczasowych praktyk nie było konieczności organizowania wyborów w gminach i głosowania nad kandydatami do Zarządu Powiatowego PiS. Przewodniczący Zarządu Okręgu nr 23 miał kompetencje i uprawnienia, aby wyznaczyć następcę po zapowiedzianej rezygnacji z funkcji Pełnomocnika Pawła Wolickiego.
Jednak za wyborami przemawiała chęć zaangażowania w prace partii i włączenia do zarządów gminnych i zarządu powiatowego ponad setki członków PiS przyjętych w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Pracochłonne wybory w gminach przeprowadził upoważniony przez Pełnomocnika Jan Warzecha. Finałem tych starań było powołanie zarządów.

Zarząd PIS Powiatu Dębickiego powołany 24 lutego i obowiązujący do 4 października 2008 roku:
1. Jan Warzecha – Przewodniczący Zarządu Powiatowego PIS, gm. miasto Dębica
2. Stanisław Leski – Sekretarz Zarządu, gm. miasto Dębica
3. Jerzy Gągała – skarbnik, gm. miasto Dębica
4. Paweł Wolicki, gm. miasto Dębica
5. Marian Warchał, gm. Brzostek
6. Marek Jaskółka, gm. Dębica
7. Jerzy Sasak, gm. Czarna
8. Sławomir Łanucha, gm. Żyraków
9. Waldemar Zima, gm. Pilzno
10. Roman Grębski, gm. Jodłowa
11. Władysław Bielawa, gm. miasto Dębica
12. Grzegorz Nicoś, gm. miasto Dębica

Składy Zarządów Komitetów Gminnych PIS w powiecie dębickim:

Gmina Miasto Dębica
1. Jan Warzecha- Przewodniczący Zarządu PIS Komitetu Gminy Miasto Dębica
2. Stanisław Leski- sekretarz
3. Roman Krawczyk- skarbnik
4. Andrzej Bal
5. Jan Kowalski
Gmina Brzostek

Gmina Miasto Pilzno
1. Marian Warchał – Przewodniczący Zarządu PIS Komitetu Gminy Pilzno
2. Paulina Łącka – sekretarz
3. Kazimierz Sarna – skarbnik
4. Jan Wesołowski – członek
5. Stanisława Błoniarz – członek

Gmina Dębica
1. Marek Jaskółka – Przewodniczący Zarządu PIS Komitetu Gminy Dębica
2. Kamil Pękala – sekretarz
3. Zbigniew Matłok – skarbnik
4. Stanisława Ryba – członek
5. Natalia Pociask – członek

Gmina Czarna
1. Jerzy Sasak – Przewodniczący Zarządu PIS Komitetu Gminy Czarna
2. Danuta Gońka – sekretarz
3. Henryk Ćwik – skarbnik
4. Czesław Buch – członek
5. Zbigniew Popielarczyk – członek

Gmina Żyraków
1. Sławomir Łanucha – Przewodniczący Zarządu PIS Komitetu Gminy Żyraków
2. Dariusz Miazga – sekretarz
3. Paweł Jarosz – skarbnik
4. Tadeusz Kulas – członek
5. Jacek Kędra – członek

Gmina Pilzno
1. Waldemar Zima – Przewodniczący Zarządu PIS Komitetu Gminy Pilzno
2. Grzegorz Nicoś – sekretarz
3. Jakub Wojtuła – skarbnik
4. Jerzy Ciecieręga – członek
5. Marian Solecki – członek

Gmina Jodłowa
1. Roman Grębski – Przewodniczący Zarządu PIS Komitetu Gminy Jodłowa
2. Jozef Kita – sekretarz
3. Jerzy Łępa – skarbnik
4. Wiesław Jędrzejczyk – członek
5. Jacek Ćwikła – członek

Wybory do struktur terenowych PiS w powiecie dębickim na czteroletnią kadencję – 28 września 2008 roku.

W niedzielę 28 września 2008 roku zgodnie z Zarządzeniem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wydanego ze względu na kończącą się kadencyjność władz terenowych, odbyły się wybory do Zarządu Powiatowego PiS w Dębicy i wybory przewodniczących zarządów PiS we wszystkich siedmiu gminach powiatu dębickiego. Wybory rozpoczęto od wysłuchania w postawie stojącej hymnu Prawa i Sprawiedliwości, a na dużym ekranie przez całe Zebranie wyświetlano duże hasło: „Wsparci siłą jedności dokonamy więcej”. Na jedności zależy wszystkim członkom i sympatykom PiS, ale szczególnie dotychczasowemu szefowi partii w powiecie Janowi Warzecha. Na Powiatowe Zebranie Członków przybyli zaproszeni goście i zarazem obserwatorzy tych wyborów, poseł Stanisław Ożóg- Przewodniczącym Zarządu Okręgu nr 23, poseł Kazimierz Moskal- wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu i Krzysztof Sobolewski- kierownik działu rozwoju struktur partii. Przewodniczący Zarządu PiS w powiecie przywitał zaproszonych gości i uczestników zebrania, podkreślił jak szybko rozwijają się struktury PiS w powiecie. Aby nadać wyborom charakter bezstronności poprowadził je poseł Kazimierz Moskal. Kilka tygodni wcześniej, we wszystkich siedmiu gminach, wyłoniono na spotkaniach przedwyborczych kandydatów do zarządów w terenie, a w niedzielę spośród tych kandydatów wybierano w drodze tajnego głosowania członków zarządów i ich przewodniczących. Sekretarzy i skarbników w gminach wybierali sami członkowie zarządów na oddzielnych zebraniach w terminie późniejszym.

Przewodniczącymi zarządów PiS w gminach zostali, w kolejności według liczebności członków:
Jan Warzecha – gmina miasto Dębica
Marian Warchał – gmina Brzostek
Marek Jaskółka – gmina wiejska Dębica
Jerzy Sasak – gmina Czarna
Sławomir Łanucha – gmina Żyraków
Waldemar Zima – gmina Pilzno
Adam Pawlik – gmina Jodłowa

Jan Warzecha podkreślił z radością, że od stycznia do września roku 2008, przybyło ponad 120 członków. Wybrany Zarząd Powiatowy liczy 11 członków. Wszyscy przewodniczący zarządów gminnych weszli automatycznie do Zarządu Powiatowego. Na zebraniu wybrano uzupełniający czteroosobowy skład Zarządu Powiatowego, do którego weszli: Paweł Wolicki- gmina miasto Dębica, Jerzy Gągała- gmina miasto Dębica, Kazimierz Sarna- gmina Brzostek, Czesław Łączak- gmina Żyraków.

Spośród tej jedenastki na oddzielnym Zebraniu Zarządu w biurze poselskim posła Kazimierza Moskala, w dniu 4 października 2008 roku, wyłoniono w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zarządu Powiatowego, Sekretarza i Skarbnika.
Do zarządów gminnych PiS wybrano:
Gmina Miasto Dębica:
Andrzej Bal, Jan Kowalski, Roman Krawczyk Stanisław Leski i Jan Warzecha
Gmina wiejska Dębica: Marek Jaskółka, Agnieszka Matłok, Zbigniew Matłok, Aneta Pazdan, Stanisław Przybyłowicz
Gmina Brzostek: Stanisława Błoniarz, Edward Pacana, Kazimierz Sarna, Marian Warchał i Jan Wesołowski
Gmina Czarna: Czesław Buch, Henryk Ćwik, Leszek Dziedzic, Danuta Gońka, Jerzy Sasak
Gmina Żyraków: Paweł Jarosz, Jacek Kędra, Tadeusz Kulas, Sławomir Łanucha i Edward Mika
Gmina Pilzno: Grzegorz Nicoś, Jakub Wojtuła, Waldemar Zima
Gmina Jodłowa: Jacek Ćwikła, Józef Kita, Adam Pawlik


Wybory kierownictwa Zarządu Powiatowego PiS w Dębicy 4 października 2008 roku

W dniu 4 października 2008 roku w głosowaniu tajnym wybrano na czteroletnią kadencję kierownictwo PiS w powiecie dębickim.

Spośród 11-osobowego składu członków Zarządu Powiatowego PiS wybrano, zdecydowaną większością głosów, Jana Warzechę ponownie Przewodniczącym Zarządu PiS powiatu dębickiego. Poseł Kazimierz Moskal, upoważniony przez Prezesa Zarządu Okręgu, posiedzenie wyborcze prowadził wieloetapowo zgodnie ze szczegółami instrukcji wyborczej. Wedle wymogu statutu i instrukcji wyborczej zgłoszono dwóch kandydatów na Przewodniczącego.
Tydzień wcześniej 28 września Jan Warzecha został wybrany Przewodniczącym Zarządu PiS w Gminie Miasto Dębica.
Sekretarzem Zarządu został Marek Jaskółka, który jest również Przewodniczącym PiS gminy wiejskiej Dębica. Na Skarbnika wybrano Jerzego Sasaka, który jest równocześnie Przewodniczącym Zarządu PiS w Czarnej. Szefem Klubu Forum Młodych PiS został 26-letni Dawid Rostowski z Dębicy. Ukończył marketing na Politechnice Rzeszowskiej, a pracuje jako przedstawiciel naukowy w firmie farmaceutycznej. Rostowski będzie kierował pięcioosobowym zarządem młodzieżówki w powiecie, która liczy 28 członków. Na sekretarza wybrano 22-letniego studenta Politechniki Krakowskiej Krystiana Krawczyka z Dębicy, studiującego aktualnie dwa kierunki: budownictwo i architekturę. Skarbnikiem młodzieżówki PiS będzie 25-letni Dariusz Miazga ze Straszęcina- absolwent ekonofizyki na Uniwersytecie Rzeszowskim, który po ukończeniu kursu analityka giełdowego wykonuje z pasją zawód doradcy finansowego.

Wybory Samorządowe 2010r.

W wyborach Samorządowych 21 listopada 2010 roku Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość osiągnął bardzo dobry wynik wyborczy, zarówno wyborach do Rady Powiatu, jak i do rad poszczególnych gmin, wprowadzając do różnych samorządów aż 46 radnych. Prawo i Sprawiedliwość  wystawiono 4 kandydatów na burmistrzów i wójtów gmin, a kandydat na burmistrza miasta Dębica otrzymał poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Po wyborach utworzono koalicję ze Wspólnotą Samorządową zarówno w Radzie Miejskiej w Dębicy jak i w Radzie Powiatu.

Starostą Powiatu Dębickiego został wybrany ponownie Władysław Bielawa, a przewodnictwo  w Radzie Powiatu utrzymał pora drugi Tadeusz Kamiński. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zgodnie z porozumieniem koalicyjnym został wybrany Stanisław Leski, który w połowie kadencji ma zostać rekomendowany na jej przewodniczącego. Wicestarostą został ponownie Czesław Kubek, który był kandydatem na burmistrza Pilzna. W Gminie Żyraków na przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Sławomir Łanucha, a w wiceprzewodniczącym Rady Gminy Miejskiej w Pilźnie- Marek Fulara.

Radni Rady Powiatu Dębickiego z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość:

1.   Władysław Bielawa
2.    Tadeusz Kamiński
3.    Grzegorz Grzesiakowski 
4.    Marek Jaskółka
4.    Czesław Kubek
6.    Robert Mazur
7.    Elżbieta  Elżbieta
8.    Aleksander Reguła
9.    Monika Rojek – Kałek
10.  Jerzy Sasak


Radni Rady Miejskiej w Dębicy z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość:

 1. Stanisław Leski
 2. Andrzej Bal
 3. Tadeusz Ciecieręga
 4. Stanisław Ciszek
 5. Adam Marucha
 6. Szczepan Mroczek


Radni Rady Miejskiej w Pilźnie z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość:

 1. Michał Maziarka
 2. Marek Fulara
 3. Stanisław Palej
 4. Bogdan Rębiś
 5. Zofia Ziaja
 6. Jan Strzała
 7. Kazimierz Socha


Radni Rady Gminy Żyraków z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość:

 1. Tadeusz Kulas
 2. Sławomir Łanucha
 3. Józef Więch
 4. Jan Ćwik
 5. Jacek Dydyński
 6. Tadeusz Kulas
 7. Franciszek Gałązka


Radni Rady Miejskiej w Brzostku z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość:

 1. Jan Wesołowski
 2. Jan Sarnecki
 3. Krystyna Wojtowicz
 4. Ryszard Chajec
 5. Andrzej Witek

Radni Rady Gminy Dębica z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość:

 1. Stanisław Nylec
 2. Adam Świętoń
 3. Elżbieta Mastej
 4. Grzegorz Świder

Radni Rady Gminy Czarna z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość:

 1. Zofia Latała
 2. Aneta Feret-Kłys
 3. Krystyna Krezel

Radni Rady Gminy Jodłowa z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość:

 1. Adam Pawlik
 2. Alicja Liszka
 3. Marek Kumiega

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

1.  Czesław Łączak


Wybory Parlamentarne 9 października 2011 roku.

Na listy wyborcze konkurencyjnych komitetów  wystawiono bardzo mocnych, rozpoznawalnych kandydatów, którzy prowadzili intensywną kampanię. PSL postawił na urzędującego wicewojewodę Andrzeja Regułę i burmistrz Pilzna Ewę Gołębiowską, a także na posła Wiesława Rygla z Ropczyc.

Mocną kampanię zorganizowali także kandydaci PO, były dyrektor Urzędu Pracy Marcin Nowak i były burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk oraz dyrektor Centrum Kultury Gminy Dębica Agnieszka Żurek z gminy Dębica.

O elektorat powiatu dębickiego ubiegali się również: poseł Kazimierz Moskal z Ropczyc i senator Zdzisław Pupa z Sędziszowa.

Rekomendacje Zarządu Okręgowego  PiS z powiatu dębickiego otrzymali:

Poseł Jan Warzecha, radny powiatu Jerzy Sasak i naczelnik w Urzędzie Miejskim Monika Rojek-Kałek.

Duże  zaskoczenie wywołała gotowość do kandydowania wyrażona przez burmistrza  Pawła Wolickiego, który 2 lata wcześniej zrezygnował z członkostwa w PiS, a rok wcześniej odrzucił możliwość kandydowania z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, powołując swój niezależny.  Zarządy Miejski i Okręgowy PiS oraz Klub Radnych Miejskich PiS nie wyraziły zgody na kandydowanie Pawła Wolickiego. Swą decyzją uniemożliwiał bowiem start  w wyborach przewodniczącemu Zarządu PiS Gminy Czarna Jerzemu Sasakowi, ponieważ zajął jego miejsce na liście. Wśród osób życzliwych partii  pojawaiły się obawy, że podzielą się głosy i wybory zakończą się brakiem posła Prawa i Sprawiedliwości z powiatu dębickiego. Obawiano się również, że tą decyzją może zamknąć  drogę do Sejmu posłowi Janowi Warzecha.

Mimo tych niełatwych okoliczności Jan Warzecha  wygrał wybory z odległego, nie premiującego 12 miejsca na liście, otrzymując poparcie  12 588 głosów. Poprawił o 26 procent wynik z wyborów z 2007 roku  i osiągnął największy przyrost poparcia spośród kandydujących posłów Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu.

Paweł Wolicki zdobył  2426 głosów a Monika Rojek Kalek 677 głosów.


Nowy Przewodniczący Forum Młodych PiS

W dniu 20 stycznia 2012 roku w Biurze Poselskim Posła Jana Warzechy dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Dębicy i pięcioosobowego składu zarządu. Na przewodniczącego FM PiS wybrano Mateusza Kutrzebę: dyrektora Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Józefy Hrynkiewicz i zarazem asystenta Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby. Sekretarzem FM PiS został Piotr Wójciak z Dębicy- absolwent Wydziału Prawa, asystent Posła Jana Warzechy. Na skarbnika została wybrana Monika Kita z Jodłowej, a pozostali członkowie zarządu FM PiS to: Alicja Dubas z Pilzna i Kamil Mądro z Dębicy.


Wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku


Bezpośrednio z powiatu dębickiego nie było wystawionego kandydata Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, a mimo to nasza partia wywalczyła tu doskonały wynik 52,29 proc.

Oto wyniki kandydatów PiS:


Imię i nazwisko

Liczba głosów na kandydata

% głosów ważnych na kandydata/głosy na listę

PORĘBA Tomasz Piotr

7 592

61.14

31.97

ZAJĄC Alicja Maria

1 096

8.83

4.62

OŻÓG Stanisław

2 773

22.33

11.68

PIOTROWICZ Stanisław

291

2.34

1.23

ROMANIUK Bogdan Piotr

196

1.58

0.83

HRYNKIEWICZ Józefa

84

0.68

0.35

PIÓRO Tadeusz Wacław

59

0.48

0.25

WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata

179

1.44

0.75

ĆWIERZ Andrzej Bogusław

39

0.31

0.16

BŁĄDEK Lidia

108

0.87

0.45Wybory samorządowe listopad 2014

 

Kandydat PiS na burmistrza miasta Dębicy – Mariusz Trojan w I turze zwyciężył w 19 okręgach na 24. Tym samym uzyskał najlepszy wynik – ponad 28 % głosów, pokonując 5 innych kandydatów. Ponownie, 30 listopada, w drugiej turze wyborów zmierzy się z Mariuszem Szewczykiem, który otrzymał niecałe 22 % głosów.

Radzie Miejskiej w Dębicy kandydaci startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości wywalczyli 17 na 21 mandatów. W okręgu 1 zwyciężył Kazimierz Sak, w dwójce – Józef Sieradzki, w okręgu 4.Mateusz Kutrzeba, 5. – Marta Czekaj, 7. – Sławomir Gleń, 8. – Anna Grab, 9. – Andrzej Nylec, 11. – Dorota Pietracha, 12. – Mateusz Cebula, 13. – Andrzej Bal, 14. – Szczepan Mroczek, 15. – Katarzyna Rostowska-Machnik, 16. – Tomasz Podlasek, 17. – Paweł Ochab, 18. – Jan Kasowicz, 19. – Ryszard Pękala, 21. – Stanisław Ciszek.

Pozostałe mandaty zdobyli: w okręgu nr 3: Leszek Żyłka – PO, w okręgu nr 6: Joanna Ożóg – FnrD, w okręgu nr 10: Piotr Michoń -KWW EB, w okręgu nr 20: Grzegorz Sypel – FnrD.

___________________________________________________________________

Radzie Powiatu Dębickiego zasiądą następujący radni z poszczególnych komitetów:

KW Prawo i Sprawiedliwość

Bielawa Władysław

Chęciek Piotr

Mazur Anna

Jaskółka Marek

Maziarka Michał

Sarna Kazimierz

Sasak Jerzy

Wspólnota Ziemi Dębickiej

Adamek Paweł

Bieniek Leszek

Samborska Lucyna

Ruch Integracji Społecznej

Chudy Józef

Reguła Aleksander

Smoła Mateusz

Trzeciak Andrzej

PSL

Janiga Jan

Jarosz Paweł

Gołębiowska Ewa

Klabacha Danuta

Miazga Marek

Reguła Andrzej

Rączka Marek

Wójcik Tadeusz

Żabicki Zygmunt

KWW Edwarda Brzostwoskiego

Skawiński Stanisław

PO

Ciszek Roman

 

Wykaz zarejestrowanych kandydatów PiS do Rady Powiatu Dębickiego:


Lista nr

Nazwisko i imiona

Dane kandydata

 

Okręg

Głosów na      kandydata

3

 

BIELAWA Władysław Jan

zam. Dębica, wiek: 58

1

1616

3

 

ŁOŚ-KAMIŃSKI Tadeusz

zam. Dębica, wiek: 64

1

427

3

 

LADA-KRAWCZYK Kinga Ewa

zam. Dębica, wiek: 30

1

299

3

 

ROJEK-KAŁEK Monika Ewa

zam. Dębica, wiek: 33

1

416

3

 

MAZUR Anna Zofia

zam. Dębica, wiek: 63

1

705

3

 

PRZYDZIELSKA Iwona

zam. Dębica, wiek: 33

1

145

3

 

HAYN Paweł Łukasz

zam. Dębica, wiek: 31

1

312

3

 

KITA Wiesław Stanisław

zam. Dębica, wiek: 55

1

61

3

 

STORY Adam

zam. Dębica, wiek: 56

1

43

3

 

KOŁODZIEJ Jacek Mariusz

zam. Dębica, wiek: 51

1

52

3

 

TEODORCZYK Tomasz Adam

zam. Dębica, wiek: 35

1

49

3

 

GROCH-KIPA Małgorzata

zam. Dębica, wiek: 37

1

53

3

 

PIETRZYK Barbara Anna

zam. Dębica, wiek: 55

1

34

3

 

GILEWSKI Tadeusz

zam. Dębica, wiek: 56

1

72

3

 

MADEJ Henryk

zam. Dębica, wiek: 47

1

55

3

 

WITKOŚ Marta

zam. Dębica, wiek: 51

1

197

3

 

LESKA-KĘDZIOR Elżbieta

zam. Dębica, wiek: 25

1

71

3

 

CHĘCIEK Piotr Paweł

zam. Dębica, wiek: 39

1

465

 

 

3

 

 

 

SARNA Kazimierz Jan

 

 

zam. Brzostek, wiek: 61

 

 

2

 

 

666

3

 

POTRZEBA Artur Stanisław

zam. Brzostek, wiek: 54

2

187

3

 

KLUCZNIK Maria Zofia

zam. Dęborzyn, wiek: 52

2

224

3

 

GRZESIAKOWSKI Grzegorz

zam. Kamienica Dolna, wiek: 49

2

344

3

 

ZDZIARSKA Anna

zam. Bączałka, wiek: 44

2

152

3

 

STAWARZ-SZPAK Edyta

zam. Skurowa, wiek: 29

2

66

 

3

 

 

 

WÓJTOWICZ Bogdan Lesław

 

zam. Straszęcin, wiek: 61

 

3

 

233

3

 

SASAK Jerzy Andrzej

zam. Czarna, wiek: 46

3

431

3

 

ĆWIK Jan

zam. Nagoszyn, wiek: 58

3

407

3

 

KUŚ Ewelina Elżbieta

zam. Dębica, wiek: 35

3

318

3

 

CZERWIEC Krzysztof

zam. Mokre, wiek: 49

3

300

3

 

GAJEWSKA-KUDROŃ Barbara

zam. Grabiny, wiek: 36

3

41

3

 

RYCZEK Zofia

zam. Zasów, wiek: 65

3

59

3

 

NOWICKI Krzysztof

3

© 2024 Prawo i Sprawiedliwość Powiatu Dębickiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. ~