Forum Młodych

 

 

Wszystkich zainteresowanych działalnością w strukturach Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 602 300 713; 505 662 100.

 

Reaktywacja Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego!


Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości to organizacja skupiająca w swoich szeregach młode osoby w wieku 16-30 lat. Ważne są dla nas sprawy nie tylko naszej Ojczyzny, ale również naszej dębickiej ziemi. Marzymy o Polsce silnej, nowoczesnej i solidarnej, szanującej dorobek naszych przodków. Chcemy budować Polskę zrównoważonego rozwoju i równych szans, bez sztucznych barier uniemożliwiających odnoszenie sukcesów osobistych i zawodowych. W naszej działalności skupiamy się na inicjatywach patriotycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz różnego rodzaju happeningach. Nasza działalność sprowadza się także do spotkań integracyjnych, wyjazdów krajoznawczych oraz spotkań organizacyjno-informacyjnych.


W poniedziałek 14 listopada 2016 r. odbyło się organizacyjne spotkanie Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego z zamiarem reaktywowania dotychczasowej działalności grupy. Podczas spotkania dotychczasowy szef Forum – Mateusz Kutrzeba zdecydował o przekazaniu swojej funkcji innej osobie, ze względu na coraz większą ilość obowiązków zawodowych. Spośród obecnych zgłoszone zostały trzy kandydatury: Pawła Ciszczonia, Mateusza Domaradzkiego i Kamila Glenia. Ostatecznie nowym przewodniczącym Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego został Paweł Ciszczoń, a jego zastępcami – Mateusz Domaradzki i Kamil Gleń.

Paweł Ciszczoń, ur. 1994 r., zam. Jodłowa, w 2013 r. ukończył liceum w ZSP im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach, w 2015 r. rozpoczął studia na wydziale Prawa na WSPiA w Rzeszowie. Pracuje w Firmie Oponiarskiej TC Dębica. Od stycznia 2016 jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, od listopada 2016 pełni funkcję przewodniczącego Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wszystkich zainteresowanych działalnością w strukturach Forum Młodych PiS Powiatu Dębickiego zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 602 300 713; 505 662 100.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

W dniu 20 stycznia 2012 roku w Biurze Poselskim Posła Jana Warzechy dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Dębicy i pięcioosobowego składu zarządu. Zarząd będzie koordynował wiele zaplanowanych na swym posiedzeniu inicjatyw, działań i pomysłów. Będzie reprezentował 35 młodych członków PiS ale także wielu innych sympatyków ugrupowania, jakie posiada struktura powiatowa.. Znajdą się wśród nich, między innymi konferencje i szkolenia dla osób zamierzających w przyszłości pełnić funkcje w lokalnych organach samorządowych. W planach jest również wspólny wyjazd do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego.

Na przewodniczącego FM PiS wybrano Mateusza Kutrzebę: dyrektora Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Józefy Hrynkiewicz i zarazem asystenta Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby. Zastąpił on pełniącego dotychczas tę funkcję Dawida Rostowskiego, który przekroczył wymagany przez statut wiek 28 lat. Nowy przewodniczący mieszka w Dębicy, ma 25 lat, jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek Politologia, specjalność polityka lokalna i regionalna.

W trakcie studiów pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydawał pismo o tematyce politycznej pt. ,,Bibuła”. Pracował w sztabach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach prezydenckich 2010 roku, w wyborach samorządowych, a także parlamentarnych 2011 roku. Sekretarzem FM PiS został Piotr Wójciak z Dębicy- absolwent Wydziału Prawa, asystent Posła Jana Warzechy. Na skarbnika została wybrana Monika Kita z Jodłowej, a pozostali członkowie zarządu FM PiS to: Alicja Dubas z Pilzna i Kamil Mądro z Dębicy.