Konferencja „Problemy wsi i rolnictwa” w Pilźnie

W niedzielę 20 marca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilźnie odbyła się konferencja: „Problemy wsi i rolnictwa”. Pomimo terminu popularnych imienin Józefa, Zbigniewa, Bogdana i Edwarda do sali pilźnieńskiego GOK-u przyszło około 180 mieszkańców powiatu, związanych z rolnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym oraz samorządowców z gospodarzem powiatu – starostą Władysławem Bielawą i burmistrzem Pilzna – Panią Ewą Gołębiowską.

 

W niedzielę 20 marca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilźnie odbyła się konferencja: „Problemy wsi i rolnictwa”. Pomimo terminu popularnych imienin Józefa, Zbigniewa, Bogdana i Edwarda do sali pilźnieńskiego GOK-u przyszło około 180 mieszkańców powiatu, związanych z rolnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym oraz samorządowców z gospodarzem powiatu – starostą Władysławem Bielawą i burmistrzem Pilzna – Panią Ewą Gołębiowską. 

Po otwarciu konferencji przez jej organizatora posła Jana Warzechę, głos zabrało kolejno 7 zaproszonych prelegentów, w tym 6 parlamentarzystów:
1. Tomasz Poręba Poseł do Parlamentu Europejskiego
2. Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego
3. Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Zarządu Okręgu nr 23, członek sejmowej Komisji Finansów
4. Władysław Ortyl, Senator RP, Wiceministra Rozwoju Regionalnego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego
5. Zdzisław Pupa Senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Ochrony Środowiska, członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7. Marian Wójtowicz- rolnik, który prowadzi z dobrym skutkiem kilkunastohektarowe gospodarstwo produkujące zdrową żywność.
Posłowi Janowi Warzecha zależało, aby Pan Wójtowicz zaszczepił naszym rolnikom, /często dwu zawodowcom/ pasje do produkcji żywności ekologicznej. Podkreślał, że Unia już odchodzi od popierania tylko rolnictwa wielkoprzemysłowego i małe gospodarstwa od 1-5 ha jakich w powiecie mamy prawie 80 procent, również miałyby racje bytu, produkując zdrową żywność.

Wśród omawianych tematów i krytycznych uwag pod adresem rządu i ministra rolnictwa Sawickiego omawianych przez prelegentów i wypowiadanych przez zebranych znalazły się między innymi:
– zgoda na likwidację interwencji na rynku mięsa wieprzowego
– zmniejszenie interwencji na rynku zbóż
– zniesienie dopłat do roślin energetycznych
– doprowadzenie do załamania polskiego przemysłu cukrowego i gwałtownego wzrostu jego cen
– obniżenie wydatków na rolnictwo w ramach budżetu krajowego
– brak zgody rządu na umieszczenie spraw rolnictwa w priorytetach polskiej prezydencji w UE.

Poseł Stanisław Ożóg przedstawił trudna sytuację finansów publicznych i problemy z tego wynikające dla samorządów. Poruszono także związany z ta sytuacją problem likwidacji szkół. Po wystąpieniach prelegentów pojawiło się z sali wiele pytań uczestników konferencji, na które odpowiadali minister Jurgiel i parlamentarzyści.

 

– ZOBACZ ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI –