Konferencja międzynarodowa „Rozwój Karpat podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”

26 lutego w Przemyślu odbyła się zorganizowana przez Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego konferencja międzynarodowa „Rozwój Karpat podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”.

 

26 lutego w Przemyślu odbyła się zorganizowana przez Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego konferencja międzynarodowa „Rozwój Karpat podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”.

W konferencji uczestniczył również poseł Jan Warzecha. Udział wzięli także inni parlamentarzyści polscy – członkowie zespołu Karpackiego oraz parlamentarzyści Ukrainy i Słowacji i przedstawiciele ważnych instytucji z trzech sąsiednich krajów.

Głównym zadaniem konferencji było określenie potrzeb infrastrukturalnych Karpat do dalszego szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego, ustalenia w perspektywie finansowej lat 2014-2020 programu rozwoju Karpat, w tym w ramach inicjatywy „Partnerstwo Wschodnie”. Według wicemarszałka Marka Kuchcińskiego Polska powinna stać sie liderem rozwoju regionu Karpackiego i wykorzystać czas związany z nasza prezydencją w Unii. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na ogromny potencjał turystyczny Karpat. Zgodnie przyznali, że na tym terenie potrzebne są ogromne inwestycje m.in. w infrastrukturę drogową i nowe przejścia graniczne. Taki program poprawiłby współprace pomiędzy wszystkim państwami na terenie których znajdują sie Karpaty. Jako najpilniejsze problemy do rozwiązania stojące przed uczestnikami konferencji uznano:

– zwiększenie ilości przejść granicznych między Polską a Ukrainą – koordynacja działań między Polską, Ukrainą, Słowacją i Rumunią w sprawach kryzysowych, głównie zapobieganie powodziom
– rozbudowę wspólnych sieci energetycznych
– problemy komunikacyjne, w tym realizacji budowy linii
kolejowej Kraków – Piekiełko – Nowy Sącz
– wypracowanie marki karpackiej (górskiej) dla regionu Karpat
– rozpropagowanie sądownictwa arbitralnego w kontaktach gospodarczych