Życzenia

Radosnych, zdrowych, wypełnionych miłością
Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego
optymizmu, szczęścia i sukcesów Nowego 2011 Roku

życzy w imieniu Zarządu PiS Powiatu Dębickiego

Poseł na Sejm RP Jan Warzecha