Wyniki II tury wyborów na burmistrza Dębicy

Paweł Wolicki wygrał wybory na burmistrza
Dębicy stosunkiem głosów 7184:7021