Wyniki wyborów samorządowych w Dębicy

Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach na burmistrza Dębicy liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 38 512 osób, zaś w wyborach uczestniczyło 19 079 osób. Z urn wyborczych wyjęto 19 065 kart do głosowania, w tym z nieważnymi głosami 291. Ważnych głosów oddano 18 774.

Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach na burmistrza Dębicy liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 38 512 osób, zaś w wyborach uczestniczyło 19 079 osób. Z urn wyborczych wyjęto 19 065 kart do głosowania, w tym z nieważnymi głosami 291. Ważnych głosów oddano 18 774.

Na Pawła Tomasza Adamka, zgłoszonego przez KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej głosowało 3 094 osób, na Marka Wiesława Kamińskiego (z KWW Rozwój Dębicy i Powiatu) – 1550, a na Andrzeja Zygmunta Regułę, zgłoszonego przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 1715 osób. Jan Józef Sieradzki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Forum Na Rzez Dębicy otrzymał 1262 głosy, Mariusz Krzysztof Szewczyk, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP -3974, Stanisław Wąsik reprezentujący KW Przymierze Narodu Polskiego – 218, zaś Paweł Grzegorz Wolicki popierany przez swój Komitet Wyborczy otrzymał 6961 głosy. Komisja stwierdziła, że liczba głosów stanowiących ponad połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru burmistrza wynosi 9 388. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów: Mariusz Szewczyk i Paweł Wolicki. Druga tura wyborów, podczas której rozstrzygnie się wybór burmistrza Dębicy odbędzie się 5 grudnia br. 

Miejska Komisja Wyborcza informuje także, że w wyborach do Rady Miejskiej w Okręgu Wyborczym nr 1 mandaty zdobyli: Tadeusz Ciecieręga (KW Prawo i Sprawiedliwość), Adam Piotr Marucha (KW Prawo i Sprawiedliwość), Roman Wiesław Roztoczyński (KW Platforma Obywatelska), Kazimierz Wincenty Sak (KW Platforma Obywatelska), Józef Jan Sieradzki (KWW Rozwój Dębicy i Powiatu), Zenon Adam Trojan (KWW Komitet Poparcia Pawła Wolickiego), Mariusz Jan Trojan (KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej). W Okręgu Wyborczym nr 2 mandaty uzyskali: Andrzej Bal, Szczepan Marian Mroczek (obaj KW Prawo i Sprawiedliwość), Stefan Bieszczad Tomasz Jan Podlasek (KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej), Mateusz Józef Pasek, Mariusz Krzysztof Szewczyk (obaj KW Platforma Obywatelska RP) oraz Paweł Grzegorz Wolicki (KWW Komitet Poparcia Pawła Wolickiego). W Okręgu Nr 3 mandaty zdobyli: Renata Janina Barszcz (KWW Rozwój Dębicy i Powiatu), Stanisław Ciszek, Stanisław Leski (KW Prawo i Sprawiedliwość), Krzysztof Kazimierz Krawczyk (KWW Komitet Poparcia Pawła Wolickiego), Joanna Janina Ożóg (Komitet Wyborczy Forum Na Rzecz Dębicy), Ryszard Pękala (KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej) oraz Jarosław Śliwa (KW Platforma Obywatelska RP).

Ĺšródło: www.debica.az.pl