Spotkanie kandydatów w Brzostku

W dniu 23 października 2010 roku w Domu Kultury w Brzostku odbyło się spotkanie kandydatów do Rady Miejskiej w Brzostku i Rady Powiatu oraz do Sejmiku Wojewódzkiego.Przewodniczący Zarządu PiS Komitetu Gminy Brzostek Marian Warchał przedstawił kandydatów i podkreślił, Ĺźe partia Prawo i Sprawiedliwość wystawiła swoich kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych w gminie wraz z Janem Chmura -kandydatem na Burmistrza Brzostka, oraz kandydatami do Rady Powiatu i Sejmiku.

W dniu 23 października 2010 roku w Domu Kultury w Brzostku odbyło się spotkanie kandydatów do Rady Miejskiej w Brzostku i Rady Powiatu oraz do Sejmiku Wojewódzkiego.Przewodniczący Zarządu PiS Komitetu Gminy Brzostek Marian Warchał przedstawił kandydatów i podkreślił, Ĺźe partia Prawo i Sprawiedliwość wystawiła swoich kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych w gminie wraz z Janem Chmura -kandydatem na Burmistrza Brzostka, oraz kandydatami do Rady Powiatu i Sejmiku.

W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu PiS Powiatu Dębickiego Poseł RP Jan Warzecha. Poseł pogratulował zarządowi brzosteckiemu wyboru dobrych kandydatów do poszczególnych rad i podkreślił konieczność zaangaĹźowania  się całej struktury gminnej w kampanie wyborczą i promocje kandydatów.
Następnie przedstawił w skrócie przebieg kampanii wyborczej i omówił aspekty związane z lokalnym programem wyborczym. Głos zabrał równieĹź kandydat do Sejmiku Pan Czesław Łączak, który omówił dotychczasowe działania Sejmiku na rzecz gmin powiatu dębickiego i wskazał znaczenie tego samorządu w nowej perspektywie finansowej 2013-2020 i zwrócił uwagę zebranych na potrzebę mobilizacji  w wyborach do samorządu województwa.  Na zakończenie Poseł Jan Warzecha omówił jego dotychczasową aktywność w Sejmie, przedstawił problemy lokalne i krajowe jakie poruszał w swoich wystąpieniach sejmowych.

 

Kandydaci do Samorządów z Gminy Brzostek|

Do Rady Miejskiej: Okręg Miejscowość Imię i nazwisko
1 Brzostek: Artur Potrzeba, Kazimierz Sarna, Dariusz Kalina
2 Klecie-Bukowa: Jan Sarnecki
3 Januszkowice-Opacionka: Ryszard Chajec, Jan Wesołowski
4 Nawsie Brzosteckie: Kazimierz Fryc
5 Wola Brzostecka: Andrzej Radelczuk
6 Kamienica G.- Bączałka: Mirosław Wójcik
7 Grudna G.- Grudna D. : Krystyna Wójtowicz
8 SmarĹźowa-Głobikówka: Regina Śliwa
9 Siedliska Bogusz: Andrzej Witek
10 Gorzejowa: Jan Dziedzic
11 Kamienica Dolna: BoĹźena Kania
12 Przeczyca-Skurowa: Maria Grzesiakowska

Kandydaci do Rady Powiatu w Dębicy:
1. Jan Chmura
2. Grzegorz Grzesiakowski
3. Józefa Nowicka

Kandydat na Burmistrza Brzostku:
1. Jan Chmura

Kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego:
1. Przywara Małgorzata

 

– Zobacz zdjęcia –