Powiatowe Zebranie Członków PiS

W dniu 11 września odbyło się Powiatowe Zebranie Członków w Restauracji- Zajeździe Niagara. Miało na celu między innymi omówienie spraw związanych z wyłonieniem kandydatów na radnych różnych szczebli.

 

W dniu 11 września odbyło się Powiatowe Zebranie Członków w Restauracji- Zajeździe Niagara. Miało na celu między innymi omówienie spraw związanych z wyłonieniem kandydatów na radnych różnych szczebli. 

Samorządowcy pełniący funkcje starosty i burmistrza oraz Przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS w Dębicy Jan Warzecha złożyli sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Kandydatura Pawła Wolickiego na burmistrza miasta została przyjęta przez zebranych gromkimi brawami.

 

– Zobacz zdjęcia ze spotkania –