Prezydent Lech Kaczyński odwiedził Dębice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odwiedził 17 lutego br. Dębice .
Spotkał się z mieszkańcami naszego miasta, przedstawicielami Firmy Oponiarskiej oraz otworzył świetlicę środowiskową dla młodzieży. -Dębica jest przykładem, że nawet w trudnym czasie można sobie radzić z problemami- mówił Kaczyński.

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odwiedził 17 lutego br. Dębice

Spotkał się z mieszkańcami naszego miasta, przedstawicielami Firmy Oponiarskiej oraz otworzył świetlicę środowiskową dla młodzieży. -Dębica jest przykładem, że nawet w trudnym czasie można sobie radzić z problemami- mówił Kaczyński.

Prezydent Kaczyński rozpoczął wizytę od spotkania w ratuszu, gdzie powitał go Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy i Jan Borek, przewodniczący Rady Miejskiej wraz z zastępcami burmistrza Krzysztofem Krawczykiem i Mariuszem Trojanem oraz radnymi miejskimi. Po krótkim spotkaniu w ratuszu Prezydent spotkał się na Placu Solidarności z mieszkańcami Dębicy.

Na Placu Solidarności na Lecha Kaczyńskiego czekało kilkaset osób. Prezydent witał się z mieszkańcami, którzy podawali mu ręce i wołali: „Zapraszamy do nas Panie Prezydencie”. Kaczyński chętnie prowadził z mieszkańcami krótkie rozmowy.

Prezydenta i mieszkańców na Placu Solidarności powitał burmistrz Paweł Wolicki. – Stoimy w miejscu tak ważnym dla wielu dębiczan, tuż obok Krzyża Solidarności i pomnikiem Jana Pawła II – mówił burmistrz.

Podczas swojego wystąpienia Prezydent Kaczyński wykazał się dobrą znajomością historii miasta oraz jego obecną sytuacją.

– Cieszę się, że mimo stagnacji, bo jeszcze o kryzysie nie chcę mówić, Dębica radzi sobie wiele lepiej niż większość miast – mówił Kaczyński. – Dobrze, że macie takiego dynamicznego burmistrza i miasto jest dobrze zarządzane. Chciałem dzisiaj ogłosić, że na 25 lutego br. zwołuję szczyt społeczny z udziałem związków zawodowych, pracodawców, samorządowców oraz ekonomistów. Mam nadzieję, że wezmą w nim udział przedstawiciele rządu. Według badań sondażowych aż 95 procent Polaków chce ochrony miejsc pracy. W Dębicy dalej jest dobrze. Tu chce się wciąż zatrudniać dobrych pracowników. Chciałbym, żeby wszędzie było tak samo.

Prezydent złożył wieńce przed Krzyżem Solidarności i pomnikiem Jana Pawła II, a następnie oddał cześć pocztom sztandarowym.

Z Placu Solidarności Prezydent Kaczyński, wraz z towarzyszącymi mu pracownikami Kancelarii oraz parlamentarzystami, przejechał do Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A., gdzie spotkał z zarządem spółki, związkami zawodowymi i pracownikami.

– Odbyliśmy wspólne spotkanie z prezesem spółki i związkowcami – mówił Kaczyński. – Zapoznałem się z obecną sytuacją zakładu, który należy do światowego koncernu produkującego opony. Z satysfakcją przyjąłem wiadomość, że w przededniu kryzysu Firma Oponiarska nie zwolniła ani jednego pracownika, zatrudnionego na etacie. Cieszę się, że zatrudnienie wciąż jest wysokie, nie takie jak przed laty, ale 2,8 tysiąca miejsc pracy to dobry wynik. Nie mówiliśmy o zwolnieniach. Rozmawialiśmy o tym, że zatrudnienia trzeba bronić. Moją misją jest uchronienie Polski przed trapiącą nas przed kilku laty straszną chorobą bezrobocia. Będziemy robić wszystko, by nie wróciło ono do 15 procent. Mówiliśmy o zawieszeniu układu pracy i nowym układzie pracy.

Z Firmy Oponiarskiej Lech Kaczyński przejechał do świetlicy środowiskowej przy ulicy Kraszewskiego, którą uroczyście otworzył, a także wręczył dzieciom drukarkę laserową. – Nie znam się na komputerach, ale Wy jesteście pokoleniem komputerowców i na pewno sobie poradzicie z tą drukarką – mówił prezydent.

Dzieci podziękowały głowie państwa występem artystycznym i przekazały mu obraz wykonany przez Klaudię Olszewską.

– Życzę abyście mogli spokojnie się uczyć i znaleźć dobry zawód dla siebie – mówił Kaczyński. – Bardzo często jest tak, że jeśli ktoś nie miał szczęśliwego dzieciństwa, to później w życiu daje sobie radę. I odwrotnie, jeśli komuś szło w za łatwo, w życiu sobie nie radzi. W każdym kraju, jeden rodzi się w Dębicy, drugi w Warszawie, ale my wszyscy obywatele, jako wspólnota, odpowiadamy za młodzież. Cieszę się, że tutejsze władze założyły tyle świetlic, gdzie młodzież może spokojnie odrobić lekcje i na zabawie spędzić wolny czas.

Podczas konferencji prasowej w ratuszu, która była kolejnym punktem wizyty Prezydenta RP w naszym mieście, Lech Kaczyński powiedział, że bardzo cieszy się z wizyty, zarówno w Firmie Oponiarskiej, jak również ze spotkania w świetlicy środowiskowej.

Dziennikarze ogólnopolskich stacji telewizyjnych i radiowych pytali Lecha Kaczyńskiego głównie o sytuację gospodarczą kraju. Zdaniem Prezydenta deklaracja Premiera, aby interweniować na rynku walutowym przy poziomie 5 zł za euro jest słuszna: – Pytaniem jest tylko, czy nie spóźniona -powiedział Lech Kaczyński.

Poproszony o komentarz do przedstawionego przez rząd programu „Ratujemy polskie szpitale”, Prezydent zapowiedział także, że w „krótkim czasie” wystąpi z inicjatywą ustawodawczą w sprawie reformy służby zdrowia. – Sytuacja wygląda tak, że rząd powinien przyjmować rozwiązania, które są realne, wziąwszy pod uwagę, jakie są uprawnienia Prezydenta, jaki jest układ sił w parlamencie – zaznaczył Lech Kaczyński.

Po konferencji prasowej Prezydent spotkał się z mieszkańcami Dębicy w Domu Kultury „Mors”. Wchodzącego do szczelnie wypełnionej sali widowiskowej Lecha Kaczyńskiego powitano owacjami na stojąco. Prezydent obejrzał prezentację multimedialną o mieście, którą przedstawił burmistrz Paweł Wolicki. Następnie burmistrz wręczył Prezydentowi symbol Dębicy – statuetkę gryfa, autorstwa Ryszarda Kucaba, dębickiego artysty.

Prezydent podziękował burmistrzowi za podejmowane wszystkie cenne inicjatywy, przede wszystkim za politykę prorodzinną miasta, pracę na rzecz społeczeństwa dębickiego.

Prezydent wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski Krystynie Wolskiej i Janowi Drzałowi.

Krystyna Wolska wyróżniona została za szczególną działalność na rzecz chorych i ludzi cierpiących. Jest współzałożycielką, koordynatorką i wiceprezesem Hospicjum Domowego w Dębicy, opiekującego się osobami terminalnie chorymi, na choroby nowotworowe. Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II wspiera rodzinę chorej osoby w trakcie choroby i w żałobie. Wolska wprowadziła do Dębicy „Pola Nadziei”, akcję wspierającą działalność hospicyjną. Pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

– Podziwiam wszystkie te osoby, które oddają swój czas i serce, by pomagać ludziom cierpiącym – mówił Lech Kaczyński wręczając odznaczenie.

Jan Drzał wyróżniony został za wybitną działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Drzał to działacz solidarnościowy, współzałożyciel NSZZ „Solidarność” Fabryki Opon „Stomil” (dziś TC Dębica), członek prezydium. Przeżył liczne zatrzymanie, rewizje przez służby bezpieczeństwa, skazany wyrokiem za działalność polityczną. Jan Drzał prowadził nasłuchy radiowe i propagował prawdziwe wiadomości z Polski w zakładzie pracy. Działacz podziemnych struktur „Solidarności” powiatu dębickiego w stanie wojennym.

– Dziękuję Panu za wspólną walkę – powiedział Lech Kaczyński odznaczając Jana Drzała. – Staram się honorować wszystkich tych, którzy tak jak Pan walczyli przeciwko systemowi totalitarnemu.

Prezydent odniósł się także do problemów, z jakimi boryka się region. – Wiem o problemach PKP Cargo i zagrożonych 230 miejscach pracy w Dębicy w tej firmie – mówił Lech Kaczyński. – Nie mam takich kompetencji, żeby zapobiec zwolnieniom, ale zobowiążę Pawła Wypycha, mojego doradcę żeby zajął się tą sprawą. Pracownicy PKP Cargo nie zostaną sami.

Na zakończenie spotkania Prezydent obejrzał program artystyczny w wykonaniu dębickiej młodzieży z grupy „Fenix”.

Prezydentowi podczas wizyty w Dębicy towarzyszyli m.in. minister Michał Kamiński, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta, Jacek Sasin, Marek Surmacz, Paweł Wypych, doradcy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Barbara Mamińska, dyrektora Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta wraz z pracownikiem biura Ewą Jóskowiak, Katarzyna Doraczyńska, Adam Kwiatkowski i Tomasz Szczegielniak, przedstawiciele Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta, Sylwię Matusiak, zastępca dyrektora Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta i Artur Żelazowski, szef Ochrony Prezydenta Rzeczypospolitej.

Na zaproszenie władz Dębicy na uroczystości przybyli także liczni posłowie i senatorowie oraz Mirosław Karapyta, Wojewoda Podkarpacki, Zygmunt Cholewiński, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz starosta Władysław Bielawa.

 

– Zobacz zdjęcia z uroczystości –